Kriterier for tildeling af haltider i Gl. Rye Aktivitetshal

Der har vist sig en øget interesse fra andre byer efter haltider i Gl. Rye aktivitetshal. Denne interesse har ikke været tidligere og netop derfor vil vi oplyse borgerne i Gl. Rye Sogn herom.

Der findes klare kriterier for tildeling af haltider i alle offentlige haller i Danmark. Dette betyder bl.a., at der kræves et minimum af antal tilmeldte børn/voksne når vi i Gl. Rye udbyder aktiviteter til børn eller voksne i Gl. Rye aktivitetshal.

Andre tildelingskriterier kan også have betydning for om aktiviteten kan godkendes og dermed tildeles haltider i Gl. Rye aktivitetshal!

Er der ikke nok tilslutning til en aktivitet i Gl. Rye aktivitetshal bortfalder disse haltider og fordeles efter et meget klart regelsæt til andre interesserede fra Skanderborg Kommune.

Læs mere i dette dokument: Retningslinjer for anvisning af lokaler.pdf

 

Har du planer om at opstarte en aktivitet i Gl. Rye aktivitetshal

Såfremt du har planer om at opstarte en aktivitet i Gl. Rye aktivitetshal vil vi anbefale, at du gennemgår dokumenterne vedr. fordeling af haltider og lån af offentlige lokaler. Heri finder du de nødvendige informationer. Gl. Rye Idrætsforenings hovedbestyrelse har kun ansvar for, at de enkelte udvalg informeres om disse tildelingskriterier. Hovedbestyrelsen i GRIF har ingen indflydelse på tildelingskriterierne.