Værdisæt i GRIF

GRIF har i 2019 formuleret et værdisæt omkring fællesskab, respekt, integration og faciliteter. Samt udvikling og synlighed.

Generelt

I GRIF er fællesskabet bærende.  

Respekt

I GRIF har man, både som udøver, forælder og frivillig respekt for alle i og omkring klubben samt gæster udefra. Alle skal føle sig velkomne og taget godt imod.

Integration

I GRIF ønsker vi at integrere alle borgere i foreningen, uanset baggrund og etnisk oprindelse.

Faciliteter

Med input og hjælp fra vore frivillige, forsøger vi at tilbyde de bedst mulige forhold og faciliteter for vore medlemmer.

 

Derudover vil GRIF også være ...

Udviklende

GRIF vil være en forening i udvikling. Derfor vil vi gerne være med til at udvikle både udøvere, trænere og foreningsledere fagligt og menneskeligt.

Synlig

Vi ønsker at være så synlige som muligt i lokalområdet, bl.a. ved at deltage i arrangementer på tværs af byens øvrige foreninger og en aktiv profil på de sociale medier.