Dagsorden og beretninger til GRIF generalforsamling 2018

fredag. 16. februar 2018

Generalforsamlingen foregår 7. marts kl. 19, og du kan finde dagsordenen samt formandens og afdelingernes beretninger her.

Vi starter kl. 19.00 hvor GRIF er vært ved en let tapasanretning med rødvin eller øl/vand. Generalforsamlingen starter kl. 19.30.

Formandsberetning og beretning fra udvalgsformændene kan ses herunder (klik på linkene).

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalgene. De kan læses her:
  1. Gymnastik
  2. Badminton
  3. Karate
  4. Motionisterne
  5. Fodbold
  6. Håndbold
  7. Tennis
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 5. Indkomne forslag, forslag der ønskes forelagt genralforsamlingen til vedtagelse skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
 6. Valg af formand til bestyrelsen kun ulige år
 7. Valg af bestyrelse + 1 suppleant
 8. Valg af udvalg + minimum 1 suppleant
 9. Valg af revisor + suppleant
 10. Evt.

 

Du kan også downloade dagsordenen i PDF-udgave.