Årsberetning 2017 - fodbold

torsdag. 01. marts 2018

Årsberetning fra afdelingerne ungdom, senior og oldboys.

Små årgange i 2017

2017 har været et år præget af små årgange. Det har betydet at vi har været, som tidligere, nødsaget til at slå årgange sammen. I ét tilfælde har vi slået 3 årgange sammen, som har været en udfordring af det store, ikke mindst for trænerne omkring holdet. Der er her, naturligvis, en stor spredning i forhold til både fysik og kunnen. Derfor er der brug for opmærksomhed på mange fronter, så alle børn får spillet fodbold.

Unge hjælpetrænere

Det er en af hjørnestenene i Gl. Rye IF Fodbold, at så mange som muligt kommer til at spille. Derfor er vi glade for at i den nye sæson får trænerne hjælp af nogle unge, der tidligere har spillet ungdomsfodbold i klubben. Derudover er der tilført yderligere trænerkapacitet til holdene. Vi håber det er noget der kan blive en tendens, at nogle af byens tidligere ungdomsspillere vil videregive deres erfaring til de næste. Det er noget der skal arbejdes hårdt med fremover.

Tak til de mange frivillige kræfter

Med et stort frivilligt arbejde kommer der også ind imellem lidt metaltræthed. Mange har flere år som frivillig på bagen, og der kommer ofte til at ryge mange timer på kontoen. En stor tak til alle trænere og frivillige i fodbolden, for det store arbejde der til stadighed bliver gjort. Det er en stor fornøjelse at være vidne til.

Fodboldturneringen til sportsfesten

Fodboldturneringen til sportsfesten var igen i 2017 en success. Der var mange yderst tilfredse spillere og ledere blandt gæsteholdene og meldingen var at de var klar igen næste år. I 2018, hvor klubben fylder 100 år, påtænker udvalget at gøre noget ekstra ud af fodbolden under sportsfesten. Det vil i høre mere om.

Samarbejdet med SIF 

Samarbejdet med SIF var også på agenda’en i 2017 og er det stadig. SIF er blevet et såkaldt Top Center, som handler om en mere struktureret tilgang til talentudvikling og klubsamarbejde.

Rent praktisk vil jeg forholde mig til klubsamarbejdsdelen, hvor vi lige nu er i gang med at finde ud af hvad vi kan tilbyde hindanden. Vi håber at det kan give sig udslag i forhold til forskellige træningstilbud for både spillere og trænere.

Seniorafdeling i sportslige vanskeligheder

På seniorplan var der langt mellem succeshistorierne. Alle 3 hold rykkede ned og i den forbindelse blev det besluttet at trække det ene hold. I den nye sæson vil der derfor kun være serie 4 og serie 5.

Holdet bestående af unge Gl. Rye spillere er, af administrationsmæssige årsager, flyttet fra Gl. Rye IF over i Rye BK. Grunden hertil er at DBU ikke kan finde ud af at der kun er en bane til begge hold.

De tidligere trænere valgte at takke af pga. personlige årsager, som vi har fuld respekt for. Tak
herfra for jeres indsats. Jagten på afløsere er indledt, og i den mellemliggende periode vil holdene bliver trænet af Henrik Larson og Oscar Valdorff.

Oldboys fortsætter med to hold

Oldboys har stadig 2 hold, men til forskel fra tidligere år, er de i hver sin række. Det har betydet at de drabelige slag på banen, er udeblevet. Alle har dog stadig givet den gas, trods den fremskredne alder på de fleste. Mange tak til de 2 holdledere, som igen har taget hvervet på sig, at styre “de
gamle”.

 

Jeg håber 2018 bliver et år med fokus på videre udvikling af Gl. Rye IF, masser af fodbold og ikke mindst 100 året for Gl. Rye IF anno 1918.

Henrik Larson