GRIF formandsberetning 2017

torsdag. 15. februar 2018

Velkommen til generalforsamlingen 2018, som samtidig er GRIF´s 100 års jubilæumsår.

Først vil jeg på bestyrelsens vegne takke alle afdelinger og jeres frivillige for det store og uvurderlige arbejde I alle lægger i vores klub. En tak også til alle jer, der måske ikke lige er en afdeling, men stadig lægger en stor indsats på andre områder. Det er til stadighed jeres arbejde og dedikation, der er med til at gøre GRIF til GRIF.

Vores sponsorer skal også have tak for igen at have bakket op om og støttet GRIF, og selvfølgelig er der også en tak til de direkte valgte i hovedbestyrelsen.

Vi er lidt tidligere med vores generalforsamling i år i forhold til tidligere år, men bevæger stadig væk fra vintersæsonen og ind i forårs- og sommersæsonen, som gør, at vi vil se en masse udendørsaktiviteter starte op i den kommende periode, samtidig med at vores indendørsaktiviteter stilner af.

Håndbold 

Efter håndbold er startet op igen, er det tydeligt, at der er mange i vores lokalområde, der støtter op om, at der er plads til håndbold i Gl. Rye. Der har været og er en stor opbakning fra forældre og andre, som alle arbejder hårdt. I øjeblikket er der over 30 børn, der spiller håndbold, så det er en stor succes.

Halfordelingsmøder 

Halfordelingsmøder er planlagt, og som tidligere forventes det, at vi internt når i mål og samlet foreslår fordeling til Skanderborg Kommune.

Sportsfesten 2017 

Sportsfesten 2017 var en stor succes. Der var denne gang bestilt levende musik, og det så ud til på ”dansegulvet”, at det godt kan gentages. En stor tak til festudvalget.

Julekalender

Vores julekalender var endnu engang en succes, og det overvejes, om der skal bestilles flere kalendere, da vi er overbeviste om, at der kan sælges flere. Samtidig overvejes det også at indføre et par weekender med salg foran forretninger som Brugsen og Kvickly.

Frivilligfesten 

Frivilligfesten var igen i år med cocktailbar og udklædning for dem, der ville, med fejring af 100 året. Tak til festudvalget.

Badminton 

Badminton har stadig rigtig mange spillere, så der er stadig travle dage for alle, der hjælper til i badminton

Økonomi

GRIF har stadig en rigtig sund økonomi, så vi har som også tidligere sagt luft til, at ikke bare kigge på, men også involvere os i forskellige tiltag, såfremt vi finder noget, der har interesse. I øjeblikket kigges der på evt. skateboardbane/ungeområde i området ved tennisbanerne.

Der er ikke noget konkret på bordet endnu, men det er noget, vi som klub har bestemt at ville kigge ind i. Hele 2018 vil selvfølgelig stå i 100 års jubilæets tegn, og der vil være og komme en masse tiltag gennem hele året.

100-års jubilæet

Det har aldrig været muligt at finde den eksakte dato for, hvornår GRIF blev oprettet; kun at det var i 1918. Vores fælles klub har til stadighed gennem årene vokset sig større og stærkere, og vi er i dag en sund klub, der med rette kan se sig selv som byens idrætsklub.

Dette skal vi selvfølgelig fortsat arbejde på at fastholde og også forbedre, samtidig med at vi specielt i år også vil fejre os selv. Alle afdelinger vil i løbet af året fejre 100 års jubilæet på deres egen måde. Mere herom vil blive annonceret løbende via vores normale kanaler som Aktuelt, hjemmesiden, Conventus og andre steder.

 

 

Som hovebestyrelse vil vi bruge tiden omkring årets sportsfest til at fejre 100 års jubilæet og håber, at så mange som muligt vil komme og fejre det med os.

Med ønsket om et fantastisk 2018, vores 100 års jubilæum. Vi ses i klubben! :)

Flemming Hansen,
formand i GRIF