Invitation til generalforsamling i GRIF onsdag d. 30. marts kl 18.30

onsdag. 09. marts 2016

Kære alle GRIFFER: I inviteres hermed til generalforsamling i GRIF onsdag d. 30.  marts 2016.

Vi starter  kl.  18.30 hvor GRIF er vært ved en gang suppe og en øl eller vand. Generalforsamlingen starter kl. 19.30. 

Efter generalforsamlingen vil Mikkel Holm Thomsen fra DGI fortælle om projektet ”Bevæg dig for livet/foreningsudvikling” som GRIF har valgt at tilmelde sig, og som skal forløbe over det næste 1-2 år (se vedhæftning).

Vores næstformand Henrik Wang genopstiller ikke – så vi håber meget,  der er en af jer,  der har lyst til at opstille til den post. Er du interesseret og gerne vil høre mere om, hvad det indebærer at være næstformand så kontakt Henrik wangkjaer@hotmail.com.   Der er også ledige poster i alle udvalgene.

Formandsberetning og beretning fra udvalgsformændene kan ses som nyheder under de enkelte afdelinger.

På vegne af hovedbestyrelsen Marianne Fjerbæk, sekretær i GRIF.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Beretning fra udvalgene
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  5. Indkomne forslag: forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest d. 16. marts (flh@gefiberpost.dk)
  6. Valg af formand til bestyrelsen (ulige år – så ikke i år)
  7. Valg af bestyrelse + 1 suppleant
  8. Valg af udvalg + minimum 1 suppleant
  9. Valg af revisor + suppleant
  10. Evt.