Værdier og visioner

Værdierne i gymnastikafdelingen bygger på glæde og begejstring ved fysisk aktivitet sammen med andre. GRIF Gymnastik vil være kendt som en dynamisk afdeling, der skaber bevægelse, glæde, oplevelser og fællesskab i hallen for alle – både gymnaster og instruktører.

I gymnastikafdelingen værner vi om de frivillige instruktører og ungehjælpere, som er afgørende for, at vi kan tilbyde gymnastikhold til alle aldersgrupper – fra forældre-barn gymnastik til forskellige gymnastiktilbud for voksne og seniorer. Vi har ca. 250 medlemmer pr. sæson – heraf 200 af byens børn.

På børneholdene betyder det, at der skal være mange instruktører – dvs. et instruktørteam på ca. 8-10 voksne og unge - omkring de enkelte hold. Store instruktørteams gør det sjovt, fedt og overkommeligt at være instruktør. Alle kan bidrage med noget på børneholdene – også selv om man ikke er en haj til kraftspring eller flikflak!

Børnegymnaster forventes at have en forælder med til første træningsgang

For at lykkes med at skabe store instruktørteams omkring børneholdene forventes alle børnegymnaster at have en forælder med til første træningsgang. Ved den første træningsgang skabes instruktørteamet omkring holdet med udgangspunkt i de instruktører, som har meldt sig. Forældrene oplever glæden og energien i hallen – og at gymnastikken er en fed måde at være sammen med både sit eget barn og barnets kammerater på! Ofte fører det til, at flere forældre melder sig ind i instruktørteamet, så der skabes store og robuste teams om gymnastikholdene. Det er en forudsætning for, at der bliver flere træningsgange på det enkelte hold.