Praktisk information

Gymnastikafdelingens værdier og visioner er blandt andet afspejlet i følgende praktiske forhold omkring gymnastikken.

  • Alle gymnaster bedes være omklædte ved holdets start.
  • På børneholdene har instruktørerne frihed til at definere, hvordan forældrene ønskes inddraget i det enkelte hold. Instruktørerne har også frihed til at bede forældrene hjælpe til på holdene, hvis der er brug for det. Er du i tvivl om, hvad instruktørerne forventer af dig, så spørg gerne instruktøren. 
  • Hvis et barn har behov for, at en af dets forældre er inde i hallen under træningen, forventes den pågældende forældre at deltage i gymnastikken.
  • På nogle hold kan gymnastikken være så krævende, at det kan være nødvendigt at indtage vand i løbet af timen. Anden indtagelse af mad og drikke i timerne frabedes.
  • I forbindelse med jule- og sæsonafslutning vil der blive serveret frugt til børnene, imens voksenholdene opfordres til at arrangere hygge, hvor foreningen bidrager med drikkevarer.
  • Har man spørgsmål, kritik eller ros, bør man i første omgang henvende sig til det relevante holds instruktør, som om nødvendigt vil vende sagen med gymnastikudvalget.

Velmødt GRIF Gymnastik