Årsberetning 2017 - gymnastik

torsdag. 15. februar 2018

Det har været endnu et spændende år for Gymnastik.

Gymnastikudvalget har i 2017 bestået af Rikke Gertz (formand), Rikke Hougaard (kasserer), Dorthe Waagner (sekretær), Anders Boes (redskabsansvarlig), Louise Bro og Marianne Kring.

Ved dette års generalforsamling har Dorthe Wagner og Louise Bro meldt ud at de ønsker at træde ud af udvalget. Udvalget har derfor brug for frivillige som kunne tænke sig at være med til at præge gymnastiktilbuddet i Gl Rye. Man behøver ikke at være instruktør eller på anden måde en del af GRIF. 

De tiltag vi, i fællesskab med instruktørerne, har formået at udføre i den forløbne sæson, har været:

Opvisning

I år fylder GRIF 100 år og det skal vi fejre. Gymnastik har derfor valgt at markere jubilæet med en temaopvisning. Hvert opvisningshold har fået et årti som tema, sådan at vi dækker de forgangne 100 år, og vi glæder os meget til at se så mange som muligt til vores opvisning lørdag d. 17. marts, til en fantastisk og festlig begivenhed. 

Gymnastik til alle 

I sæsonen 2017-18 har vi haft tolv hold med tilbud om gymnastik til alle aldersgrupper fra to år til seniorer.

”Showdance”

Vi har Igen i år kunnet tilbyde et dansehold i Gl. Rye. Milla Thule Frank har med stor dygtighed egenhændigt varetaget at undervise en flok piger fra 3.- 5. klasse i showdance.

“De unge der er blevet ældre”

Vi har igen i år kunnet tilbyde haltid i dagtimerne til ”de unge der er blevet ældre” i samarbejde med skolen. Skolen har igen prioriteret at give ”de unge der er blevet ældre” mulighed for at få sved på panden og et smil på læben under kyndig ledelse af Eva Jensen. Holdet har i år oplevet fremgang, hvilket er rigtig dejligt.

“Cirkeltræning”

I december startede vi cirkeltræning op, der er god gammeldags styrketræning for voksne mænd og kvinder med et minimum af rekvisitter ved Henriette Klostergaard Rokkjær. Holdet har fået god tilslutning allerede og vi glæder os over at have et hold i GRIF, der kommer medlemmerne til gode på tværs af afdelingerne. 

”Parkour”

I år har vi kunnet tilbyde parkour for deltagere fra 2. klasse og op. Parkour har fået flot tilslutning fra alle aldre og er blevet undervist af Anders Boes og Janus Gertz. 

”Baglænsspring”

I denne sæson har vi for alvor taget vores mobile saltosele i brug. Vi glæder os over at børnene kan indøve teknikken til baglæns salto og flik flak i et sikkert system. Dette og turene til haller med springgrav, medvirker til at mange af børnene allerede nu behersker baglænsspring.  

Uddannelse og dygtiggørelse på hjælpeinstruktør- og inspirationskurser 

Der har været beskeden søgning på instruktøruddannelserne i år. En del af vores instruktører har taget dagskurser, men det er svært at få tiden til at slå til. I september afholdt vi et lokalkursus for interesserede instruktører i parkour, hvor Frederik Agge Ronex fra DGI kom og inspirerede og underviste i basal teknik og tankerne bag parkour. 

En spring-, parkour- og klatretur til RGF-hallerne i Randers

Anders Boes bookede igen 3 sammenhængene haller i Randers med mangeartede muligheder for fysisk udfoldelse. Aldersmæssigt var turen for Turbo/Pippi og opefter og med egen transport, så vi var spændte på hvor mange familier, der ville tage turen til Randers. Arrangementet havde overvældende god tilslutning, og vi er ikke i tvivl om at vi vil gentage turen i næste sæson, hvis vi får muligheden.

En springtur med overnatning til Viborg Idrætshøjskole fra 3. klasse og op

Marianne Sveistrup tog igen i år initiativ til en tur med overnatning til Viborg. Vi havde 40 spændte og forventningsfulde børn med, der gav den gas til gymnastikken, på en tur der styrkede fællesskabet på tværs af årgangene. Det var en fornøjelse at være afsted med børnene, der var anerkendende, hjælpsomme og høflige overfor hinanden og højskolefolket.

T-shirts til børnene til juleafslutningen

Gitte Schmidt sørgede igen for at børnene fik deres fine T-shirt allerede til juleafslutningen i stedet for til opvisningen. Tanken er at børnene kan have glæde af T-shirten som en trænings- og holdtrøje, der kan styrke sammenholdt og holdånden mellem børnene. Især de mindre børn er glade for trøjen og bruger den flittigt.

Sportsfest

Til sportsfesten bød vi udendørs ind med vandrutsjebane på den gamle air track og indendørs med ”springtime” på forskellige stationer i hallen. Vi valgte på grund af igangværende aktiviteter i andre afdelinger og det kølige vejr ikke at opstille vandrutsjebanen.

Økonomi

Økonomien i gymnastikafdelingen er sund. Udgifterne har i år begrænset sig til reparation af vores nyeste air track og nogle få instruktørkurser. Vores primære udgifter i øvrigt er honorarer til instruktører og T-shirts til børnene. 

Det har været et godt år i gymnastikafdelingen. Gymnastikopvisningen og sæsonafslutningen er lige om hjørnet. Det sprudler med energi og tiltag fra både udvalg, instruktører og forældre, hvor både opgaver og problemer løses i en god og positiv ånd. Den ånd og energi vil vi føre med ind i den kommende sæson og glæder os allerede til at kunne tilbyde endnu mere gymnastik.

Tak til alle jer der har været med og støttet om gymnastikken i Gl. Rye i 2017-18

Med venlig hilsen
Rikke Gertz