Årsberetning 2015 - gymnastik

tirsdag. 08. marts 2016

Det har været et spændende år i Gymnastikafdelingen.

Ved sidste generalforsamling valgte Martin Vinther at gå af efter 14 år i udvalget. Der blev ikke valgt nye udvalgsmedlemmer ind og udvalget i gymnastikafdelingen består af:

  • Rikke Gertz (formand)
  • Tove Høgh (kasserer)
  • Dorthe Waagner (sekretær)
  • Anders Boes (redskabsansvarlig)
  • Rikke Hougaard (bookingansvarlig)
  • Max Pank Hansen

Mange tiltag

Det har været endnu et godt år for gymnastikudvalget. De tiltag vi, i fællesskab med instruktørerne har formået at udføre i den forløbne sæson, har været:

Ti hold

Ti hold med tilbud om gymnastik til alle aldersgrupper fra to år til Seniorer.

”Gymnastik med et Twist”

Ved sæsonens start var der ikke instruktører til voksenholdet, men Eva Jensen sprang friskt til og gav Gl. Ryes damer muligheden for at få rørt sig, indtil Tina Madsen og Signe Osbahr barslede med det nye koncept ”Gymnastik med et Twist”.

De unge der er blevet ældre

Haltid i dagtimerne til ”de unge der er blevet ældre” ved Eva Jensen i samarbejde med skolen.

Lørdagsspring

På opfordring fra forældre til springglade børn fik vi sat dette tiltag i værk sidste sæson. Vores dygtige instruktører Jesper Mikkelsen og Anders Boes var igen med på ideen om et hold hver 3. lørdag. Vi har i denne sæson ikke opnået tilstrækkelig tilslutning til at fortsætte tilbuddet i sin nuværende form, men vi arbejder på en ny træningsmulighed for springglade børn i næste sæson.

Gymnastiksjov i hallen for de mindste i weekenderne

Rikke Buhl, Lisbet Hartwell og Camilla Lauersen har igen taget initiativ til halfræs for de 2-8-årige 4 gange i sæsonen. Arrangementerne har været velbesøgte og der har været fuld fart på. For de større af børnene har der bl.a. været badminton og yoga på programmet.

Redskaber og saltosele

Vi fik bevilget tilskud til en saltosele fra materialefondet, men har udskudt indkøbet og vil genansøge, da udgifterne med opsætning endte med at overstige det ansøgte beløb. Vi fik udført reparation og vedligehold på air trak og de ældste skumredskaber, så de kan holde nogle år endnu.

Uddannelse og dygtiggørelse 

Uddannelse og dygtiggørelse på hjælpeinstruktør- og inspirationskurser, samt kursus i springsikkerhed. Også i år har vi prioritet, at de instruktører der har interesse og tid kommer afsted på kurser, så vi kan udvikle og forny gymnastikken i Gl. Rye. De unge gymnaster har været på hjælpetrænerkursus, så vi medvirker til at give dem en uddannelse indenfor gymnastikken.

En spring-, parkour- og klatretur til RGF-hallerne i Randers

Anders Boes bookede 3 sammenhængene haller i Randers med mangeartede muligheder for fysisk udfoldelse. Aldersmæssigt var turen for Turbo/Pippi og opefter og med egen transport, så vi var spændte på hvor mange familier, der ville tage turen til Randers. Arrangementet havde overvældende god tilslutning, og vi er ikke i tvivl om at vi vil gentage turen i næste sæson, hvis vi får muligheden.

En springtur med overnatning til Viborg Idrætshøjskole fra 3. klasse og op.

Marianne Sveistrup tog igen i år initiativ til en tur med overnatning til Viborg. Vi havde 24 spændte og forventningsfulde børn med, der gav den gas til gymnastikken, på en tur der styrkede fællesskabet på tværs af årgangene. Det var en fornøjelse at være afsted med børnene, der var anerkendende, hjælpsomme og høflige overfor hinanden og højskolefolket.

T-shirts til børnene til juleafslutningen

Gitte Schmidt sørgede igen for at børnene fik deres T-shirt allerede til juleafslutningen i stedet for til opvisningen. Tanken er at børnene kan have glæde af T-shirten som en trænings- og holdtrøje, der kan styrke sammenholdt og holdånden mellem børnene. Især de mindre børn er glade for trøjen og bruger den flittigt.

Sportsfest

Til sportsfesten bød vi udendørs ind med vandrutsjebane på den gamle air track og indendørs med ”springtime” på forskellige stationer i hallen. Begge var en succes for børnene, men aktiviteterne kræver tilslutning af en del frivillige voksne.

Økonomien

Økonomien i gymnastikafdelingen er sund. Vores indtægter er i indeværende sæson faldet, da vi har oplevet lavere tilslutning fra medlemmerne. Vores primære udgifter er honorarer til instruktører, T-shirts til børnene, kurser og indkøb af nye redskaber. Udgifterne har i 2015 været lave, så overskuddet er større end det foregående år og penge på bogen. 

Det har været et godt år i gymnastikafdelingen. Gymnastikopvisningen og sæsonafslutningen er lige om hjørnet. Det sprudler med energi og tiltag fra både udvalg, instruktører og forældre, hvor både opgaver og problemer løses i en god og positiv ånd. Den ånd og energi vil vi føre med ind i den kommende sæson og glæder os allerede til at kunne tilbyde endnu mere gymnastik.

 

Tak til alle jer der har været med og støttet om gymnastikken i Gl. Rye i 2015-16.
Med venlig hilsen, Rikke Gertz