Årsberetning 2014 - gymnastik

tirsdag. 24. februar 2015

Det har været et spændende år, hvor meget har været nyt i Gymnastikafdelingen.

Ved sidste generalforsamling var der udskiftning i gymnastikudvalget, da Birgitte Nicolaisen og Signe Osbahr valgte at gå af. Der var glædeligvis stor tilslutning til at udføre udvalgsarbejde i gymnastikafdelingen. På baggrund heraf kom det nye udvalg til at bestå af den erfarne grundstamme:

Martin Vinther, Tove Høegh (kasserer), Max Pank Hansen og Anders Boes samt vi nye i udvalget Rikke Hougard, Dorthe Waagner (sekretær) og jeg som formand. Takket være hjælp fra de tidligere udvalgsmedlemmer har det været et godt overgangsår for gymnastikudvalget.

De tiltag vi, i fællesskab med instruktørerne har formået at udføre i den forløbne sæson, har været:

 • Ni hold med tilbud om gymnastik til alle aldersgrupper fra 2 år til Seniorer.
  Da der ikke var instruktører til holdene Musik og Bevægelse og Tarzan/Spirrevip blev disse ikke oprettet. De børn der gerne ville gå til gymnastik blev tilbudt plads på de aldersmæssigt tilgrænsende hold.
 • Et nyt koncept i voksenafdelingen med Pulsen Op!
  Jeanette, Sine og Susanne satte igen krydderi på hverdagen ved at tilbyde både nye træningsformer og redskaber i et effektivt koncept, hvor der både indgik elementer fra step, zumba, crossgym og cirkeltræning.
 • Haltid i dagtimerne til ”de unge der er blevet ældre” ved Eva fra 15/9 i samarbejde med skolen.
  Skolereformen medførte tvivl om vi kunne tilbyde haltid til de unge der er blevet ældre i formiddagstimerne, men glædeligvis gav skolen os besked om, at vi kunne benytte hallen, så de unge der er blevet ældre kunne være med fra sæsonens start.
 • Et træningstilbud med lørdagsspring til de der gerne ville springe endnu mere.
  På opfordring fra forældre til springglade børn fik vi sat dette tiltag i værk. Der er flere børn i Gl. Rye, der gerne vil springe mere end en gang om ugen på deres gymnastikhold, og da holdene i de nærmeste byer rundt om var overtegnede, fik vi forespørgsel på, om der kunne oprettes et ekstra hold i Gl. Rye. Vores dygtige instruktører Jesper, Anders og Helene var med på ideen om et hold hver 3. lørdag, hvor hallen også var ledig. Vi er alle glade for dette nye tiltag, og det har været en fornøjelse at se fokuserede børn dygtiggøre sig og udvikle sig. Vi vil arbejde på at oprette et lignende tilbud i næste sæson.
 • Gymnastiksjov i hallen for de mindste i weekenderne med Pernille og Rikke.
  Pernille og Rikke har igen taget initiativ til halfræs for de 2-8-årige 4 gange i sæsonen. Arrangementerne har været velbesøgte og der har været fuld fart på.
 • Indkøb af redskaber til styrketræning, samt en ny tredelt skumplint og en ”multi-trainer” til springholdene.
  Birgitte havde i den tidligere sæson søgt midler fra materialefondet, så vi i januar kunne forny slidte og itugåede redskaber. Flere af skumredskaberne er i så dårlig stand at de må kasseres. Vi får udført reparation på de, der kan reddes i løbet af foråret.
 • Uddannelse og dygtiggørelse på instruktør- og inspirationskurser, samt kurser i springsikkerhed og crossfit.
  Også i år har vi prioritet, at de instruktører der har interesse og tid kom afsted på kurser, så vi kan udvikle og forny gymnastikken i Gl. Rye. Vi vil også gerne tilbyde de unge gymnaster hjælpetrænerkurser mv, så vi medvirker til at give dem en uddannelse indenfor gymnastikken.
 • En spring-, parkour- og klatretur til RGF-hallerne i Randers.
  Martin tog bolden op og bookede 3 sammenhængene haller i Randers med mangeartede muligheder for fysisk udfoldelse. Aldersmæssigt var turen for Turbo/Pippi og opefter og med egen transport, så vi var spændte på hvor mange familier, der ville tage turen til Randers. Arrangementet havde overvældende god tilslutning, og vi er ikke i tvivl om at vi vil gentage turen i næste sæson, hvis vi får muligheden.
 • En springtur med overnatning til Viborg Idrætshøjskole fra 3. klasse og op.
  Marianne arrangerede igen i år en tur med overnatning til Viborg. Vi havde 37 spændte og forventningsfulde børn med, der gav den gas til gymnastikken, på en tur der styrkede fællesskabet på tværs af årgangene. Det var en fornøjelse at være afsted med børnene, der var anerkendende, hjælpsomme og høflige overfor hinanden og højskolefolket. Vi savnede Marianne, der ikke deltog i turen, da hun i ugen op til kom slemt til skade.
 • Hold T-shirts med tryk til børnene til juleafslutningen.
  I udvalget besluttede vi at give børnene deres T-shirt allerede til juleafslutningen i stedet for til opvisningen. Formålet med at give børnene en trænings-T-shirt med påtrykt logo og holdnavn var, at styrke sammenholdet og holdånden mellem børnene. De mindre børn har taget godt i mod trøjen, mens større børn ikke tillægger den så stor betydning.
 • Forældreinddragelse i undervisningen på de to store springhold
  Et par måneder inde i sæsonen var energi-niveauet så højt på to af springholdene, at instruktørerne havde svært ved at få ørenlyd til at formidle gymnastikken. Nogle af børnene oplevede det som forstyrrende, og Birgitte tog initiativ til at indkalde forældrehjælpere efter tur på holdene. Der har været god opbakning fra jer forældre og de ekstra hænder har været en stor hjælp. Det har bragt fokus tilbage på gymnastikken og glæde og overskud tilbage hos både børn og instruktører.
 • Medspillere ved sommerens sportslejr.
  På sportslejren havde Martin ”gymnastiktimen”, og vi havde med stor succes igen den gamle air-track i brug som vandrutsjebane udendørs.

Økonomien i gymnastikafdelingen er sund. Vi har formået at fastholde vores indtægter, der primært består af kontingenter fra medlemmerne. Vores primære udgifter er honorarer til instruktører, T-shirts til børnene, kurser og indkøb af nye redskaber. Vi har overskud i regnskabsåret 2014 og har penge på bogen. 

Det har været et godt år i gymnastikafdelingen. Gymnastikopvisningen og sæsonafslutningen er lige om hjørnet. Det sprudler med energi og tiltag fra både udvalg, instruktører og forældre, hvor både opgaver og problemer løses i en god og positiv ånd. Den ånd og energi vil vi føre med ind i den kommende sæson og glæder os allerede til at kunne tilbyde endnu mere gymnastik. 

Tak til alle jer der har været med og støttet om gymnastikken i Gl. Rye i 2014-15.

Med venlig hilsen,
Rikke Gertz