Årsberetning 2013 - gymnastik

fredag. 14. marts 2014

Hvad nåede vi af det vi gerne ville siden den sidste beretning

  • Instruktør og hjælpere fik set verdensholdets opvisning.
  • Vi fik krydret Zumba med piloxing.
  • Vi fik hal tid så de 66 gymnaster på Maxi Mix kunne deles i 2 hold.
  • Vi sagde farvel til Karate i gymnastikafd, men velkommen til dem som selvstændig afd. i GRIF. Vi støttede dem med 3000 kr. til opstart.
  • Vi fortsatte drøftelsen af den gode gymnastiktime og havde 2 spotkurser under DGI, med temaerne ”Vi er forskellige” og kommunikation i øjenhøjde”. Vi er begyndt at beskrive de gode ideer på de enkelte hold, som hjælp til de næste års instruktører.
  • Flere instruktører var på endags og flerdagskurser.
  • Vi fik støtte fra materialefonden til en letvægtsmåtte.
  • Vi var medspiller i sportslejren i sommeren 2013.
     

Og hvad blev det ellers til

I dette års sæson udbød vi ikke mindre end 13 hold. Ti af holdene var dem vi kendte fra tidligere med få variationer i indhold og alders opdelinger. Det var forældre/barn, Spirrevip/Tarzan, Pippi, Turbo, 1 kl., 2 kl., 3-4 kl., 5 kl. og opefter, Zumba/piloxing og ”de unge der er blevet ældre”. Derudover forsøgte vi os med 3 andre hold. Musik og bevægelse for de allermindste børn op til 2 år var en succes. Et lille hold som hyggede sig i musiklokalet. Det andet hold vi gerne ville udbyde var for gruppen af gymnaster fra 7 kl. og opefter. Vi ville gerne fastholde denne gruppe, men måtte sande, at det var der dog ikke tilslutning til. Men via facebook udviklede det sig i stedet til et tilbud for samme aldersgruppe. Det blev et tilbud med forskellige idrætter hver anden søndag aften, og andre unge kom til. Det sidste hold vi forsøgte os med var rytmisk gymnastik.  Der var 2 instruktører der brændte, men for få gymnaster til at vi kunne oprette det.

I starten af sæsonen arrangerede spring instruktørerne en ”døgner fællestur”  for holdene fra 3 kl. og opefter på Viborg Idrætshøjskole. En tur med mulighed for at springe og være sammen på kryds og tværs af alder og niveau. For de mindre børn med forældre havde vi åben hal 4 lørdage gennem året med leg og spring.  Vores gamle airtrack fik nyt liv i sommeren 2013, idet vi forvandlede den til vandrutchebane ved sportslejren og senere igen ved Grif sportsfest. 
Michael Fuglsang henvendte sig med ønske om at opstarte Volleyball i starten af 2014. Pt. er det fortsat under afprøvning. Vi ser hvad det udvikler sig til, og hvor i GRIF denne idrætsgren evt. skal placeres organisatorisk såfremt der er tilstrækkelig tilslutning.
 

Antal medlemmer og instruktører/hjælpere

I denne sæson er medlemstallet dalet. Vi er ca. 12-15 gymnaster mindre, dog fortsat ca. 265-270 medlemmer og en stor afdeling i så lille en by. Vi har været 30 instruktør/ voksenhjælpere og 10 børnehjælpere.  I udvalget sagde vi farvel til Dagmar og goddag til Max og Anders. Gitte sagde ja til en afgrænset opgave omkring  t-hirts til opvisning . Skønt med alle de frivillige på hver sit niveau.

Kurser

Igen et år med store kursusudgifter. Vi prioriterer at alle der har lyst til at få mere viden skal have muligheden. Udover inspirationskurser for særlig børneholdenes instruktører har vores unge instruktører fortsat deres DGI grunduddannelse og brugt deres kostbare efterårsferie på dette.  Zumba og piloxing instruktørerne bliver fyldt på via medlemskab af deres respektive koncepter.
 

Materialer

Udover letvægtsmåtten har vi indkøbt en ny nedspringsmåtte og andre småredskaber.

Regnskab og kontingent

Vores økonomi balancerer næsten. Men det kommende år foreslår det siddende udvalg at der kommer fuld egenbetaling på fællesture. Desuden skal det nye udvalg forholde sig aktivt til om der fortsat skal være instruktør honorar på niveau med tidligere eller der skal skæres ned for at sikre at økonomien fortsat er sund. Vi har penge, men vi ved også at årgangene bliver mindre og jo færre medlemmer jo færre indtægter.

Hvad vil vi have fokus på i den kommende sæson

En lørdags workshop i forår eller efterår med yoga.

Børnehjælpere der selv er gymnastik aktive har første prioritet som hjælper.

Indkøb af skumplint eller saltopude.
Ved evaluering af sæsonen med instruktørerne udvide beskrivelserne af den gode gymnastiktime på særlig børneholdene så næste års instruktører har en lille ide bog at arbejde ud fra.
Fortsat uddannelse og kurser for nye og gamle instruktører.
Medspiller sportslejr i uge 27 i Gl. Rye 2014
 
Ellers glæder vi os til årets gymnastikopvisning der er lige om hjørnet. Tak til skolen for et fortsat godt og konstruktivt samarbejde. Som afgående formand vil jeg gerne sige tak for 12 skønne år i GRIF gymnastik og GRIF som helhed. Det har været sjovt at være medskaber og tovholder i gymnastikken og ved fællesarrangementer i GRIF. Held og lykke herfra til GRIF – Et af flere gode samlingssteder i byen for børn og voksne.

Birgitte Nicolaisen, GRIF Gymnastik 14. marts 2014