Årsberetning 2010 - gymnastik

tirsdag. 30. marts 2010

Gymnastikopvisning

Gymnastikopvisningen var traditionen tro  i marts sidste år.  D. 26 marts 10. Igen var dagen præget af kreativitet, glæde, fællesskab og mange mennesker på gulvet og på tilskuer rækkerne. En dejlig opbakning til dagen. Og det er med traditioner, at nogen har man lyst til at gøre op, med og nogen vil man gerne holde fast i. En af dem vi også har holdt fast i de sidste år er at instruktørerne er på gulvet. I år har vi søgt inspiration ved en koreograf indenfor dans med navn Peter Friis. Ud over at vi i instruktørgruppen hiver ideer ud, har de enkelte hold med de større børn også fået input til deres arbejde på de forskellige hold. Gæsteholdet var fra Silkeborg pigerne og drengene. De levede ikke op til vores forventninger, så i næste måned når den kommende opvisning står for døren er vi tilbage ved et efterskolehold med 160 elever. Sidste år var Rytmisk kvindegymnastik ikke kun på gulvet i Gl. Rye men også ved en af midtjyllands fællesopvisninger i Bjerringbro.

Sæson 2010-2011

Vi har rundet de 300 medlemmer. Helst præcist 301. Zumba har selvfølgelig trukket nogle. Men vi har også som noget nyt udbudt linedance og delt børneholdene lidt anderledes op end tidligere. Alt i alt 11 hold. Vi udbød også et hold for børn med særlige behov, og i den forbindelse forsøgte vi at gøre det i et samarbejde med skolen. Der kom ikke henvendelser nok til at vi kunne oprette det. Men vi lader ikke ideen helt falde. Vi har gennem sæsonen fået flere henvendelser end tidligere fra forældre til børn der er faldet fra på de traditionelle hold. Deres oplevelser er at holdene stadigvæk er meget store og de oplever at tingene foregår mere vildt end deres børn magter. Det gør at vi ikke formår at få alle til at få en sjov oplevelse med at gå til gymnastik. De bliver en brik i et alt for stort puslespil og nærheden og relationen forsvinder. Noget kan hænge sammen med holdstørrelserne, som vi i afdelingen og i foreningen som helhed selvfølgelig skal forholde os til. Skal vi evt. til at lave antals begrænsninger. En anden overvejelse er selvfølgelig også om der også er børn der har behov for mindre enheder helt generelt. Vi håber at kunne gøre det bedre næste år. I hvert fald vil vi rette opmærksomheden derpå.

Men generelt er de nye medlemmer folk der ikke før har været i gymnastik afd. Eller GRIF og det er selvfølgelig glade for.

Til at varetage ovenstående har vi været en trup med

  • 9 børne/ungehjælpetrænere
  • 32 voksne instruktører/hjælpere
  • 5 udvalgsmedlemmer

Instruktør og hjælpetræner udvikling

Vi har gennem sæsonen opprioriteret børne og unge hjælpetrænerne. Signe Haubjerg der er en af de gamle hjælpetrænere er nu startet med at tage hjælpetræner kurser indenfor DGI. Så snart de har alderen giver vi dem muligheden. Generelt har det betydet at vi i gymnastik afdelingen nu har særskilte møder med hjælpetrænerne  eks. evaluering af sæson, opstart af sæson, Julehygge og  specifikke kurser for dem. I år program lagde hvad de selv efter evalueringen af sidste sæson havde udtrykt at de havde brug for + det vi i udvalget gerne ville have dem klædt bedre på med. Alle deltog og alle synes det var meget relevant. I og med der er 9-10 stykker er der også en reel gruppe og arbejde med. Enkelte af de voksne instruktører har været afsted og vi har også haft et børnekursus her i Gl. Rye ved sæsonstart. Og selvfølgelig også det tidligere omtalte kursus med danseren Peter Friis. Alle kurserne vi udbyder her i Gl. Rye inviteres skolen, Vorladegaard, Dover, Låsby og Ry med til. Og ved alle kurserne kommer der altid nogen. Vi har desuden betalt 2 instruktørers Zumba uddannelse, da dette kræver en certifikation.

Regnskab og kontingent

Som i vil se senere har vi de sidste år fået flere og flere medlemmer og også flere penge på kontoen. Jeg tor vi har nået toppen nu medlemsmæssigt. Men det er fortsat instruktørerne, materialerindkøb og opvisningsdagen, hvor der er de store udgifter. Og vi tænker at medlemmerne på den indirekte måde får noget for deres kontingent. Vi har købt et spejlskab, suppleret med tæppefliser, fitness måtter, køller og andre små redskaber. Desuden har vi haft en større rep. Af vores airtrackblæser. Vi håber den kan holde lidt endnu ellers venter der os en større investering i en ny teamtrack. Vi har desuden støttet alle de børn der deltog på Viborg gymnastikhøjskole ved børnefællestræningen springfælllestræningen d. 29/30 jan. Der deltog ca. 50 børn i skolealderen.

Vi fastholder kontingentet dels fordi vi har planlagt større udgifter i forhold til beklædning til springholdene og dels har vi den omtalte airtrack som vi ikke ved hvornår vi skal udskifte. Desuden er vi åbne for at støtte nye initiativer i GRIF som helhed.

Samarbejde i GRIF

Gymnastik var ved sportsfesten dels med i planlægningsgruppen op til sportsfesten, dels med til at planlægge selve aftenbespisningen og organiseringen heraf. Desuden havde den nye dille Zumba spredt sig gennem foråret og sommeren, og en af vores nyddannede instruktører gav en lille smagsprøve med en workshop om lørdagen. Og straks kom alle tilmeldingerne til den kommende sæson.  Ellers har den stået på ungearrangement og frivilligfest. 

Administrationssystemet conventus har virket rigtig godt i år. I gymnastik har vi høstet den frugt vi har arbejdet for de sidste år. Dejligt for kassereren og ikke mindst instruktørerne.  Desuden har vi u også fået afprøvet at folk skal tilmelde sig enkelte stævner den vej igennem. Der er mange uprøvede muligheder. For gymnastik er hjemmesiden meget lig den vi havde fået oprettet til sidste generalforsamling. Men den skal selvfølgelig fortsat udvikles i det samlede GRIF som i Gymnastik som afdeling.

Hvad  fik vi sat i gang af sidste års prioriteringer

Sikkerhed , opgraduering af materialer, hjælpetrænerkurser og frivilligfest blev iværsat. Visionsdebatten blev påbegyndt og sommertilbud på tværs af afdelinger faldt til jorden.

Og hvad vil vi gerne i det næste år?

  • Afslutte sæsonen med en fælles oplevelser for alle frivillige i gymnastikafd. I år verdensholdet.
  • Fortsat holde fokus på de unge hjælpetræner.
  • Blive skarpere på hvad vi forventer af voksenhjælpere og instruktører, og få dette delt med målgrupperne.
  • Evt. iværksætte et forårs sommerhold for de børn der har brug for mindre grupper – i den tid på året hvor der er ledige haltider.
  • Opgraduerer materialer endnu engang. Vi ønsker os en nedspringsmåtte med siddekasser ca. 30.000 kr.
  • Fortsætte visionsdebatten i GRIF og blive handleorienteret

Tak til alle medlemmer og forældre for den store tilslutning og hjælp i yder når vi gerne vil have en hjælpende hånd. Og tak for samarbejde til udvalget, instruktørerne, hovedbestyrelsen og skolen.

28 feb. 2011 Birgitte Nicolaisen.