Årsberetning 2016 - motionister

onsdag. 29. marts 2017

Vi er en klub i klubben med 48 medlemmer, som er meget aktive.

Vores slogan er motion - samvær - hygge. der afholdes 3 træf om året ( med stor tilslutning ). Her er det muligt for ikke medlemmer at melde sig til.

Den 5. marts havde vi indetræf, med badminton og dart.

Den 2. juli stod der petanque for dagen og spisning, hvor vi havde en hel gris på grillen. Musik til dans så var denne dag også vellykket.

Den 19. august blev der afholdt Antik Cup 2016. her havde vi fået tilmelding fra 7 hold. Måske danmarks eneste 5 mands fodbold. Alken blev årets vinderer. Vi sluttede af med Gerstedvejs store ta´ selv bord.

Den 28. september havde vi skiftedag, fra ude til inde.

Vi tilbyder

Vintersæson: Dart hver anden onsdag (mænd).

Sommersæson: Petanque hver onsdag kl. 19.00 alle som har lyst.

Sommer & vinter: Pensionister petanque/dart hver onsdag. ( kage & kaffe). Klub 50 fodbold hver onsdag kl. 19.00 omklædt ( mænd ). Her kunne der godt bruges lidt flere medlemmer, alderen er ikke afgørende, der er nogle der er på prøve.

Datoer i 2017

Onsdag den 26. april starter udendørs sæsonen i petanque/fodbold

Lørdag den 1. juli midtvejsfest med motion - samvær - spisning - hygge.

Fredag den 18. august Antik Cup.

 

Tak til alle vores gode medlemmer for hjælp og godt humør.

Kontingent : 125 kr. pr. sæson. Kasserer: Brian Nielsen 30488548.

Møder i hovedebestyrelsen: Mona Holl, 24442992. Petanque: Vagn Bergmann, 86898476. Suppleant: Eva Kristensen. Formand: Jens Erik Fischer, 61688423

Med sportslig hilsen
Jens Erik Fischer