Årsberetning 2014 - tennis

tirsdag. 24. februar 2015

Anlægget

Vores bane, der er en flot rødgrusbane med en bund af rødt kunstgræs, har de første sæsoner fuldt ud levet op til vores forventninger. Den er nemt at vedligeholde, og der opstår ikke lunker på banen. Selv efter kraftige regnskyl kan der spilles tennis kort efter, da banen er veldrænet. Desuden er der ofte læ, da banen er omgivet af højt terræn og skoven. 

Hvert år til december skal banen ryddes for blade og grene, og nettet tages ned og lægges i tromlehuset sammen med alle redskaberne. Til marts åbner vi atter banen til en ny sæson, hvor vi supplerer med ganske få sække nyt grus.

Sidste sæson

Vi var i alt 66 medlemmer sidste sæson. Langt de fleste spillere var tilmeldt gennem familiemedlemsskab eller virksomheds sponsorat. Nogle spillere fik spillet mange timer, mens andre kun sjældent var gæster på anlægget. 

I samarbejde med Dansk Tennis Forbund og Gl. Rye Skole blev der i sommeren 2014 gennemført et kursus for 4-5 medarbejdere i skolens klub og SFO. I forbindelse med kurset blev der købt et klassesæt bestående af ketsjere og skumbolde, så børnene kunne prøve kræfter med tennis spillet.

Derudover deltog vi aktivt ved Sportslejren i juni måned og Sportfesten i august. Det er vores håb, at disse tiltag vil inspirere flere til at blive en del af tennisafdelingen. 

Næste sæson

I 2015 tilbyder vi tennis under stort set samme vilkår som forrige år. Vi vil forsøge at nå flere medlemmer gennem mails og Facebook, så flere kommer til at spille. Det er tydeligt, at hvis man har en fast makker, så får man også brugt banen. 

Vi håber, at der vil komme flere medlemmer i den kommende sæson, da vi fortsat skal afdrage på et lån, der blev optaget ved banens etablering. 

Vores låsesystem har været ude af drift efter et kraftigt lynnedslag. Det skulle gerne være klar til brug, når banen åbner til marts. Derved sikrer vi os, at banen ikke udsættes for hårdt slid gennem uhensigtsmæssig brug.

Der har været en forespørgsel om arealet mellem tennisbanen og grusvejen kunne bruges til et skater område . Vi er positive overfor idéen, da der ikke bliver behov for at etablere yderligere en tennisbane. Desuden vil det give mere liv i området.

Formål

Vores vigtigste formål er at give alle i Gl. Rye IF´s opland en attraktiv mulighed for at spille tennis og forhåbentlig finde stor glæde ved spillet - både som erfaren spiller og nybegynder. Desuden sigter vi efter at understøtte en fortsat udvikling af idrætsforeningen, af skolen og dermed også af den landsby, vi alle er en del af. 

Værdier og visioner 

Værdierne i tennisafdelingen hviler på idéen om, at det skal være sjovt for alle at spille tennis.  Der skal være plads til både den ambitiøse spiller og den, der vil hygge sig med et slag tennis med naboen.

Da tennis kan spilles af deltagere med stor aldersforskel, er det allerede nu vores oplevelse, at spillet har skabt nye kontakter og venskaber mellem personer, der ellers ikke kommer i kontakt med hinanden gennem f.eks. skolen eller børnehaven.

Vi vil også gerne være en afdeling, hvor medlemmerne er vores vigtigste aktiv. Ved at deltage aktivt i den daglige træning eller udviklingsarbejdet og komme med nye idéer, kan vi sammen skabe en spændende udvikling i afdelingen.