Årsberetning 2016 - tennis

onsdag. 29. marts 2017

Årsberetning med aktiviteter, regnskab, medlemsstatus og nye tiltag.

Aktiviteter

Tennisafdelingen tilbød også i 2016 alle i Gl. Rye at bruge banen gratis i april. Det fik nogle få til at prøve den dejlige ketcher sport.

I løbet af sommeren har der været tilbud om træning for både børn og voksne. Det tog flere børn imod, og de har fået kompetent undervisning og haft mange sjove timer på banen. 

Der var ikke nogen seniorspillere, der valgte at deltage i træning. De tog i stedet imod tilbud om at spille i weekenderne – og invitationerne blev typisk sendt ud til medlemmerne på mail. 

Under sportsfesten i august arrangerede vi ”åben bane” om lørdagen og fik en elite ungdomsspiller til at undervise i skumtennis i hallen. Det begejstrede 15 – 20 børn og unge, og de gav den gas indendørs.

Regnskab

De samlede driftsresultat i 2016 var ca 18.500 kr. I dette beløb indgår også det årlige tilskud fra Skanderborg Kommune.

Der afdrages fortsat på et lån fra DIF på kr. 25.000 årligt. Lånet blev optaget i forbindelse med etablering af banen, og i 2017 skal sidste afdrag betales. Samlet set lander afdelingen et årsresultat på ca. - 6.500 kr.

Fra 2018 er der dog gode muligheder for at lave overskud i afdelingen, da de årlige driftsudgifter er meget begrænsede. Tennisudvalget står selv for alle praktiske opgaver med klargøring af banen om foråret og vedligeholdelse af banen og dens omgivelser i løbet af året.

Medlemmer og kontingent

Der var i 2016 i alt 34 medlemmer fordelt på 13 seniorer, 11 juniorer og 10 børn.

Kontingentsatserne forblev uændrede i forhold til 2015 og kontingenterne ligger på et lavt niveau sammenlignet med andre klubber her i Østjylland. Satserne ændres ikke i 2017, men kategorierne ”børn” og ”ungdom” lægges fremover sammen til én kategori. Der tilbydes igen gratis spil i april måned for at lokke nye medlemmer til.

Nye tiltag i 2016

I løbet af sæsonen vil tennisudvalget tage initiativ til forskellige aktiviteter for at få flere til at spille tennis – og for at få medlemmerne til at bruge banen oftere.

Derudover vil vi tage kontakt til Lyngdal og Gl. Rye Kro for at høre, om det ikke kunne være interessant for deres gæster at spille på vores bane.

Den gode oplevelse med skumtennis til sportsfesten inspirerer udvalget til at tænke på, hvordan vi kan gøre spillet lettere tilgængeligt for nybegyndere. Når først spillet flyder er det jo tydeligt at se, at det begejstrer mange.