Årsberetning 2015 - tennis

tirsdag. 08. marts 2016

Årsberetning med aktiviteter, regnskab, medlemsstatus og nye tiltag.

Aktiviteter

Som noget nyt tilbød tennisafdelingen gratis spil i april måned. Det fik flere nysgerrige til at prøve kræfter med det dejlige spil, men vi må konkludere, at kontingentet ikke er en begrænsning for, om man vil spille.

Vi har i juni haft et grillarrangement, hvor der blev hygget med både tennis og god mad.

Der har været tilbud om træning for både ungdom og seniorer. Derudover har der været arrangeret træning og kampe i weekenderne, hvor medlemmer er blevet opfordret gennem mails.

Gl. Rye Skole har haft fri adgang til banen i undervisningstiden, men de har kun gjort brug af banen få gange. Det kunne være fint, hvis tennis blev en større del af fritidsdelens aktiviteter.

Regnskab

De samlede indtægter i 2015 var ca. 24.000 kr, hvoraf to sponsorater reelt vedrører regnskab 2014, men de kom først til udbetaling i 2015. Der skal fortsat afdrages på et lån fra DIF på kr. 25.000, som blev brugt til etablering af banen. Samlet set lander afdelingen et årsresultat på ca. - 1.000 kr.

De næste to år skal der fortsat afdrages på lånet fra DIF, og det vil derfor være en stor udfordring at få regnskabet til at balancere. Fra 2018 er der dog gode muligheder for at lave overskud i afdelingen.

Medlemmer og kontingent

Der var i 2015 i alt 41 medlemmer fordelt på 20 seniorer, 20 juniorer og 2 børn.

Kontingentsatserne blev i 2015 nedjusteret lidt for familier, og kontingenterne ligger på et lavt niveau sammenlignet med andre klubber her i Østjylland. Satserne ændres ikke i 2016 – og der tilbydes igen gratis spil i april måned for at lokke nye medlemmer til.

Nye tiltag i 2016

Til den kommende sæson arbejdes der med et nyt låsesystem kombineret med muligheden for at betale med mobilepay eller swipp. Det kan forhåbentligt få flere ikke-medlemmer til at bruge banen som gæster – enten sammen med et medlem eller også som gæster alene.

I løbet af sæsonen vil tennisudvalget tage initiativ til forskellige aktiviteter for at få flere til at spille tennis – og for at få medlemmerne til at bruge banen oftere.

Desuden vil Gl. Rye Skole blive opfordret til at bruge deres klassesæt (ketschere og bolde) mere end tidligere. Det kunne være fint, hvis tennis kunne blive en aktiv del af undervisningen, nu hvor læring og fysiske aktiviteter efter den seneste skolereform skal integreres.