Årsberetning 2013 - tennis

mandag. 31. marts 2014

Etablering af anlægget

Efter et langt tilløb lykkedes det endeligt i foråret 2012 at få alle tilladelser samt økonomien på plads til at kunne etablere en tennisbane i Gl. Rye.
Jordarbejdet blev påbegyndt i maj måned, og i starten af juli stod banen klar til brug. Dette stemte godt overens med, hvad vi havde lovet vores medlemmer, og hvad de havde betalt kontingent til: 1½ sæson i 2012 og 2013.

Banen er en flot rødgrusbane med en bund af rødt kunstgræs. Den er bygget ud fra den nyeste viden på området. Banen har egenskaber som en traditionel grusbane, men den er billigere at vedligeholde, og vi kan forlænge sæsonen. Der kan spilles på banen fra 1. marts og indtil 1. december, med mindre der ligger sne eller er frost på banen.

Første sæson

Vi havde inden etablering af banen sikret os 64 medlemmer, og inden årsskiftet nåede vi op på 76 medlemmer. Der er både børn, juniorer og seniorer. Dermed er vi den 4. største afdeling i Gl. Rye IF og næsten på størrelse med håndboldafdelingen.

I de første måneder blev der spillet rigtig meget på banen, og booking foregik online. I efteråret var det meget regnfuldt, hvilket reducerede brugen af banen en del.

Der har været ugentlig træning for ungdomsspillere, hvor nogle ildsjæle har lagt stor energi i mange vellykkede træningspas.

Der blev i forbindelse med sportsfesten gennemført et klubmesterskab med stor succes. Der var deltagere i stort set alle rækker.

Næste sæson

Der er indgået aftaler med flere trænere i 2013, så endnu flere medlemmer kan dygtiggøre sig i spillets facetter.

Efter klubmesterskabet er der udarbejdet en rangliste, som nu kan bruges som afsæt for at udfordre andre spillere i den kommende sæson.

Med hensyn til de praktiske opgaver, er vi er ikke helt ovre etableringsfasen. Til foråret skal der monteres et elektronisk låsesystem. Arealet foran banen skal gøres færdigt. Der skal sås græs og etableres et fliseareal, hvor der stilles et par bordbænke sæt. Her regner vi med at trække på nogle af vores hjælpsomme medlemmer.

Formål

Vores vigtigste formål er at give alle i Gl. Rye IF´s opland en attraktiv mulighed for at spille tennis og forhåbentlig finde stor glæde ved spillet - både som erfaren spiller og nybegynder.

Desuden sigter vi efter at understøtte en fortsat udvikling af idrætsforeningen, af skolen og dermed også af den landsby, vi alle er en del af.

Værdier og visioner

Værdierne i tennisafdelingen hviler på idéen om, at det skal være sjovt for alle at spille tennis.  Der skal være plads til både den ambitiøse spiller og den, der vil hygge sig med et slag tennis med naboen. Da tennis kan spilles af deltagere med stor aldersforskel, er det allerede nu vores oplevelse, at spillet har skabt nye kontakter og venskaber mellem personer, der ellers ikke kommer i kontakt med hinanden gennem f.eks. skolen eller børnehaven.

Vi vil også gerne være en afdeling, hvor medlemmerne er vores vigtigste aktiv. Ved at deltage aktivt i den daglige træning eller udviklingsarbejdet og komme med nye idéer, kan vi sammen skabe en spændende udvikling i afdelingen.

Hvis vi skal kunne afvikle stævner, tilbyde tennisskole og i det hele taget skabe et egentligt miljø omkring tennissporten i Gl. Rye, kræver det at vi får etableret yderligere en bane. Det er en stor økonomisk udfordring, og det vil kræve yderligere medlemstilgang.

Bane 2 er tænkt ind i projektet. Vand og el er etableret, og der er plads til en bane mere. Men det kræver en stor indsats, hvor vi skal bevise, at der er behov for yderligere en bane.

Støtterne bag projektet

Det har kun været muligt at sikre den nødvendige økonomi til projektet ved at få økonomisk støtte fra gymnastik-, badminton og fodboldafdelingen samt fra lokale sponsorer. Der skal lyde en stor tak til disse. Vi håber at kunne betale tilbage gennem vores bidrag som en aktiv afdeling i Gl. Rye IF.