GRIF generalforsamling 18.4.23 kl. 19 - dagsorden og beretninger

mandag. 17. april 2023

Se dagsordenen og hent beretningerne fra afdelingerne som PDF.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning (pdf)
 3. Beretning fra udvalgene (se links nedenfor)
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 5. Indkomne forslag
  1. Skal sendes til Lise Engel Hartwell inden Generalforsamlingen (liseengel@gmail.com)
 6. Valg af formand og næstformand:
  1. Formand: Mads Carstensen - ikke på valg
  2. Næstformand: åben rolle
 7. Valg af bestyrelse + 1 suppleant i henhold til§ 8
  1. Sekretær: Lise Engel Hartwell - på valg – genopstiller
  2. Kasserer: Kristian Bollerup - på valg – genopstiller
  3.  Suppleant: Henrik Jensen - ikke på valg
 8. Valg af udvalg + minimum 1 suppleant i henhold til § 8
  1. Gymnastik (årsberetning)
  2. Karate (årsberetning)
  3.  Håndbold (årsberetning)
  4. Tennis og Padel (årsberetning)
  5. Motionister (årsberetning)
  6. Badminton (årsberetning)
  7. Fodbold (årsberetning)
  8. Basket (basketafdelingen er blevet nedlagt grundet manglen på medlemmer)
 1. Valg af revisor + 1 suppleant i henhold til § 8
 2. Evt.