GRIF generalforsamling 28.3.22 kl. 19 - dagsorden og beretninger

mandag. 28. marts 2022

Se dagsordenen og hent beretningerne fra afdelingerne som PDF.

Der vil blive serveret øl og vand.

Vi håber at se en masse.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Beretningen fra udvalgene
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand til bestyrelsen - begge er på valg og Henrik Jensen ønsker ikke at genopstille
  7. Valg af bestyrelse + 1 suppleant i henhold til § 8
  8. Valg af udvalg + minimum 1 suppleant i henhold til § 8
  9. Valg af revisor + 1 suppleant i henhold til § 8
  10. Eventuelt

 

 

Årsberetninger

 

 

MVH bestyrelsen i GRIF