GRIF Generalforsamling 11. marts 2019

tirsdag. 12. februar 2019

I år afholdes GRIF´s Generalforsamling mandag d. 11. marts kl. 19:30 i GRIF´s klub lokaler. Der startes med lidt hygge og suppe eller andet kl. 18:45. 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Beretning fra udvalgene
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  5. Indkomne forslag, forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
  6. Valg af formand til bestyrelsen kun ulige år
  7. Valg af bestyrelse + 1 suppleant
  8. Valg af udvalg + minimum 1 suppleant
  9. Valg af revisor + suppleant.
  10. Eventuelt