Program for GRIF generalforsamling 29. marts 2017

søndag. 26. marts 2017

Vi starter kl.  18.30 hvor GRIF er vært ved en gang suppe og en øl eller vand. Generalforsamlingen starter kl. 19.30. 

Formandsberetning og beretning fra udvalgsformændene kan downloades herunder:

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Beretning fra udvalgene
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  5. Indkomne forslag, forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
  6. Valg af formand til bestyrelsen
  7. Valg af bestyrelse + 1 suppleant
  8. Valg af udvalg + minimum 1 suppleant
  9. Valg af revisor + suppleant
  10. Evt.