Formandens årsberetning 2013

mandag. 31. marts 2014

Godt nytår til alle og tak til alle i GRIF, for indsatsen i året der er gået. Jeg er sikker på at vi, som Forening, går et spændende og godt år i møde men også et udfordrende år, så jeg ser frem til arbejdet i 2014.

Der er nu gået ca. trekvart år siden jeg tiltrådte som Formand i GRIF. Tiden er gået hurtigt og som altid er der ting man tænker, hvorfor bliver det ikke gjort, eller i det mindste gjort hurtigere. Sådan er det og det vil nok aldrig helt ændre sig, ikke kun i en forening, men også i andre ting vi som mennesker beskæftiger os med, og i forbindelse med foreningsarbejde skal man altid huske at alle er her frivilligt og også har ting at passe ved siden af. Når det er sagt er der så nået en hel del alligevel.

De forskellige afdelinger har deres, som de altid har haft, ”normale” årshjul og tingene går deres stille gang, eller i hvert fald gang, henover året.

Ting jeg vil fremhæve er at vi igen har afholdt Antik Cup og igen var det en stor succes. Antik Cup blev som forrige år, godt nok ikke afholdt i forbindelse med Sportsfesten, som det har været kutyme i mange år. Det er anderledes, med både de fordele og bagdele, som forandringer medfører. Antik Cup har dog bevist sit stærke koncept ved stadig at være en succes. En enkelt stikpille dog, det kunne være rart at se, specielt de lokale støtte arrangementet, ved ikke selv at medbringe drikkevarer.

Jens-Erik Fisher og hans kumpaner har gjort og gør år efter år et stort arbejde for at få Antik Cuppen til at blive en succes og jeg håber det fortsætter lang tid endnu. Jeg er selv ved at være klar igen efter sidste års strabadser.

Vi har også afholdt Sportsfest og det var igen en flot fest, tak til, specielt, festudvalget og også til alle andre der har lagt megen energi og tid i at få det hele til at spille. Det var en fornøjelse at se den meget store tilslutning til hele festen men specielt til aftensarrangementet lørdag fra både voksne og børn fra hele byen. Det er rigtig dejligt at se den opbakning fra alle.

Fodbold fik stablet et helt forrygende ungdomsstævne på benene og alt klappede til UG. Spændende om vi kan trække ligeså mange hold i år.

Et nyt tiltag var sportslejr for 2-6 klasse som  Birgitte Nicolajsen og Kim Rundell havde arrangeret i starten af sommerferien – ca 30 børn havde 3 dejlige dage med overnatning i hallen - en stor succes som gentages igen i år.

En tak fra GRIF til alle sponsorer som gør at vi i GRIF har en sund økonomi som gør det muligt for os som Forening at gå fremtiden i møde velvidende at vi har en god økonomisk bund.
Der er i vores lokalområde stor opbakning til at sponsorere GRIF med små som store bidrag og mange bidrager også på flere fronter da vi i GRIF også har eksempelvis vores julekalender og Sportsfest hvor mange udover deres sponsorat også giver til præmier. Vi håber selvfølgelig på at vi fortsat kan nyde denne opbakning.

Tak til alle afdelinger som igen har gjort en stor indsats i at få alt til at gå op i en højere enhed og derved få alt omkring deres normale år til at fungerer.

Herudover har vi desværre været nødsaget til at nedlægge eller i første omgang stoppe med Bordtennis da der simpelthen ikke er nok til at kunne forsvare at fortsætte. Da det ikke ser ud til at der på sigt vil komme flere Bordtennisspillere er det besluttet for nuværende at stoppe med Bordtennis. Jørgen har nu i ca. 20 år lagt en meget stor og flot indsats i at gøre Bordtennis til den succes det har været og Jørgen skal have stor tak for dette arbejde. Jørgen fortsætter med Bordtennis men gennem Ry/Søhøjlandets Bordtennisklub hvor de nuværende spillere fra Gl.Rye vil blive tilbudt at fortsætte.

Seniorfodbold har haft en sæson hvor der godt nok har været brugt rigtig mange forskellige spillere men ikke mange der har betalt kontingent. Seniorfodbold har startet et samarbejde op med Seniorfodbolden i Ry og planen er at lave et samarbejde på tværs af klubberne med træning 1 dag i Ry og 1 dag i Gl.Rye og alle kampe på Stadion i Gl.Rye.

Set i lyset af de problemer som ikke kun vi i GRIF har, er det flot at se at de i fodbold selv har taget initiativ til denne løsning for fortsat at have Seniorfodbold i vores område.

Målaktionærforeningen som gennem mange år har støttet Seniorfodbolden i Gl.Rye og også GRIF vil fortsat støtte Seniorfodbolden gennem dette nye initiativ så pølser, øl og vand mv. fortsat er sikret på stadion når der er hjemmekampe. En stor tak til Målaktionærforeningen for fortsat at støtte op selvom her også er forandringer.

Håndbold har børn nok det er dog spredt på forskellige årgange men har haft problemer med at få folk til at hjælpe til som trænere og i udvalg. Håndbold vil prøve at starte et samarbejde med Ry Håndbold for derved at kunne tilbyde de unge der gerne vil fortsætte i håndbold et godt tilbud og samtidig gøre det ”nemmere” at fortsætte i Ry Håndbold når nu de unge allerede kender en del spillere dernede fra. Da de fleste unge der gerne vi spille håndbold på et givent tidspunkt naturligt alligevel flytter til Ry Håndbold kan man lige så godt få det bedste ud af det for specielt de unge men også for de 2 klubber ved forhåbentligt at kunne fastholde de unge lidt længere til i håndbolden.

Karate har startet et hold op for de små og det bliver spændende at se hvad det kan udvikle sig til. 

Badminton har stor tilslutning sammen med gymnastik men vi kan så småt se at det ikke bliver lettere at fastholde hold i alle årgange.

Motionisterne hygger og bliver flere og flere og vores Old Boys i fodbold er også rigtig mange. Jeg vil nok mene at en del stadig kunne gøre sig som Senior fast så Old Boys er de nu heller ikke alle sammen. Men, det afspejler lidt det vi ser omkring os, flere ældre og færre børn.

Dermed et lille spring ind i de udfordringer jeg ser vi går i møde, det kommende år og formentlig, de følgende år også.

På alle områder, også for de fleste foreninger omkring os og rundt i landet er der store problemer eller jeg vil nu holde mig til at kalde det udfordringer med at fastholde medlemmer på tværs af idrætsgrene og samtidig ser det også ud til at vi kan imødese mindre årgange af børn i de kommende år.

Fastholdelse af medlemmer er ikke kun medlemmer der dyrker et af vores mange tilbud men også de medlemmer der engagerer sig gennem udvalgsarbejde, som trænere og andre funktioner som deltagere og tovholdere i diverse fest- og andre udvalg.

Har man som jeg oplevet en forening som GRIF igennem mange år ser jeg det egentlig ikke som bekymrende men mere som nævnt før en udfordring. Det er en udfordring jeg mener der altid har været der men jeg mener bestemt ikke at det er en der skal tages let på.

Det har aldrig været nemt at få folk til at tage deres tørn og tidligere som nu kan alle nok nikke genkendende til frasen ”det er altid de samme der gør arbejdet” jeg har i hvert fald både hørt og set det gennem årerne.

Jeg mener det er lige så rigtigt som det er forkert! Forstået på den måde at, ja, i perioder er det de samme der gør arbejdet men på et givent tidspunkt er der en udskiftning hvor ”de gamle”holder og ”de nye” kommer til, i nogle perioder er der gennem lang tid en flydende udskiftning og i andre perioder har udskiftningen været hurtig eller mange har holdt og begyndt på engang. Men vi har altid haft folk til at tage over selv i de år hvor det hele har spidset til.

Så jeg mener at, taget over årerne, er der rigtig mange af både ”de nye” og ”de gamle” som jeg fremover samlet vil kalde GRIFFERNE som har taget, tager og fremover, er jeg sikker på, fortsat vil tage deres tørn.

Vi har et medlemstal der viser at en meget stor del af byen bakker op om GRIF og bruger vores tilbud og for fortsat at kunne det, er vi nødt til at bede folk om at bakke os op, ved ikke kun at komme for at dyrke idræt, men også deltage på en måde så vi har trænere, udvalgsmedlemmer og andre funktioner i et omfang der gør at vi på en fornuftig måde og med en rimelig arbejdsindsats for alle kan få det til fortsat, ikke bare at løbe rundt, men også at udvikle sig.

I forhold til små årgange og seniorhold der har opture og nedture mener jeg også at det er en naturlig del af den måde vores by udvikler (og til tider ikke udvikler) sig på. Nogen år går det stærkt, rigtigt stærkt, og andre år går så slet ikke stærkt. Der er så også årrækker hvor det kører stille og roligt med til- og afgang i et roligt tempo. Vi har nogle år en gylden årgang og har vi den kan vi kun håbe på at den på et tidspunkt også viser sig i senioridrætten men vi kan ikke altid forvente det. Jeg ser det som, en del af det at bo et sted som Gl.Rye, på godt og ondt. For mig personligt helt sikkert mest godt.

Vi har nu haft en periode hvor meget har været stille, med meget lidt tilflytning, ovenpå en periode hvor det til gengæld gik meget stærkt, to kontraster som selvsagt hat haft en stor indvirkning på hele byen og dermed også GRIF. Stadig har vi som nævnt en sund og attraktiv forening.

Med baggrund i ovenstående kan man tænke om der så er en udfordring, vil det hele ikke bare gå sin stille gang, nogle kommer jo nok og træder til når det ser værst ud?

Men jo der er udfordringer og jeg ser en udfordring i hvordan vi fortsat gør det attraktivt at være en del af det GRIF der får det hele til at løbe rundt så vi fortsat kan være en idrætsforening der kan tilbyde de traditionelle sportsgrene sammen med de nye tiltage der også skal være plads til sammen med den udvikling som vores nuværende og fremtidige medlemmer kræver og vil og skal kræve af os.

Jeg ser en udfordring i den måde folk bruger GRIF på i dag, jeg ser ikke ret mange ungdomstrænerer som jeg har set tidligere, men jeg ser mange forældre der træner, i hvert fald så længe de kan følge deres egne børn, når børnene er væk er en del af forældrene det også og så er det GRIF kan mangle eksempelvis trænere da der ikke umiddelbart er de ungdomstrænere der tidligere har været.

Jeg ser en udfordring i de mange tilbud vi tilbyder, bliver vores børn spurgt rigtigt, vil de jo gerne gå til det hele. Oven i vores egne tilbud er der også mange tilbud omkring os, dans, cykling, mountain bike, spejder, musik, for bare at tage nogle og det er de samme børn, unge og selvfølgelig også voksne som vi alle trækker på.

Jeg ser en udfordring i den måde vi i dag er organiseret, er den tidsvarende, passer den til GRIF som GRIF er i dag eller kan vi få mere ud af at have en anden organisation end den traditionelle og derved på en bedre måde løse vores opgaver.

Ovenstående er kun nogle af de udfordringer jeg ser, der er sikkert mange flere men nok nævnt for nu.

Jeg vil ikke her prøve at besvare eller komme med løsninger til de udfordringer jeg ser men mere fokusere på at opfordre alle der har interesse i GRIF til at tænke over hvad jeres forening er for en, hvordan vil i gerne have den, hvad skal den tilbyde og ikke mindst hvordan skal den tilbyde det. Hvordan kan i selv hjælpe til at få GRIF derhen hvor vi bliver enige om at bevæge os hen. GRIF fylder 100 år om kun 4 år og det er mit håb at vi ved, alle, at trække samme vej sammen kan gå ind i 100 året stærkere end vi har været før.

Os der har en plads i bestyrelsen har en forpligtigelse over for alle medlemmer, for GRIF, og jeg vil gøre mit til at vi i det kommende år begynder at arbejde meget mere målrettet på de ting som i som GRIFFERE, ser som jeres, ja vores, fremtidige GRIF.

Til slut vil jeg sige at vi har brug for at i melder jer under fanen. Vi mangler i øjeblikket en del personer til vores udvalg og til dem der måske går og har en lille lyst, sig til, det er normalt ikke mere end man selv gør det til og arbejdsbyrden i udvalgene er ikke større end at de fleste kan overskue og overkomme det. Og så er det en dejlig følelse at kunne hjælpe til.

Med tak for året der gik og fuld af energi til året der kommer, vil jeg slutte her.

Med venlig hilsen
Flemming Hansen, formand i GRIF


Vi ses i klubben :)