Årsberetning 2014 - karate

tirsdag. 24. februar 2015

I starten af 2014 var en del af klubbens første medlemmer ved at være klar til at kunne tage en tjans som hjælpetrænere, og karateudvalget valgte derfor at forsøge sig med et børne/forældrehold. Anna Frost fungerer som den ansvarlige træner med 6 hjælpetrænere der kommer på skift, så der hver gang er mindst 4 instruktører. Træningen ligger om torsdagen en time inden voksentræningen og er blevet en stor succes.

Der kommer hver gang 15-20 børn og ca 5 forældre. Undervisningen bliver differentieret så alle bliver undervist på deres eget niveau og forældrene også bliver udfordret, men der er også fælles aktiviteter og lege hvor alle er med. Undervisningen foregår i hele skoleåret, og vi har valgt at dele tilmeldingen op i en forårs- og efterårssæson. 

Udover den almindelige træning, har både børne- og voksenholdet skullet træne til opvisning. Dels var vi inviteret til gymnastikforeningens opvisningen med både børnehold og voksenhold, og desuden lavede vi opvisning og åben træning til sportsfesten.

I september var karateklubben vært for årets karatelejr for vores 2 samarbejdsklubber: Budokan Århus og Budokan Risskov. Vi havde lejet Kræshytten og Kallehave lejrpladsen i skoven og knap 40 små og store karateudøvere kom til trænerseminar og lejr. Vi havde en masse træning både udendørs og i hallen, samt en masse sociale aktiviteter og hygge.

I efteråret fik vi en facebookgruppe op at køre, så vi nu kan give beskeder ud til deltagerne og lægge billeder ud fra gradueringer og lignende arrangementer.

Økonomien i klubben hænger fint sammen og vi kom ud af 2014 med et overskud på ca 10.000 som vi sparer op til materialer i den kommende sæson.

På vegne af karateudvalget,
Preben Frost