Årsberetning 2013 - karate

lørdag. 15. marts 2014

Karateafdelingen i GRIF, Budokan Gl Rye, er kommet rigtig fint fra start.

Langt de fleste af de medlemmer vi havde fra vores start under gymnastikforeningen valgte at fortsætte. Lidt frafald og et par nye kom til, så vi endte på 18 betalende medlemmer i 2013. Vi fik lov at beholde vores træningstid torsdag aften, samt en tid søndag eftermiddag. Vi har trænet hele året, og der har været opbakning til træningen alle dagene.

Til sportsfesten lavede vi en kort opvisning og en åben træning, så alle der havde lyst, kunne komme og være med. Det viste sig at der var rigtig mange børn under 12 år, som havde lyst til at deltage, men vi måtte jo desværre skuffe dem med, at vi endnu ikke havde trænere til at kunne lave et børnehold.

Vi har holdt graduering 2 gange om året, før sommerferien og før juleferien. Ved sidste graduering fik de elever, der havde været med fra starten, et grønt bælte, og kunne nu begynde at være hjælpetrænere. Vi har siden været heldige at få endnu en haltid, og har nu startet et hold op for børn under 12år og forældre. Initiativet er blevet taget godt imod og der har været 15-20 børn og voksne til træningen hver gang. 

Samarbejde med andre

Karateklubben har et meget tæt samarbejde med Budokan Århus. Vi har haft lejerture sammen til Grenå, fællestræning i sommerferien, samt deltaget da der i sommer var udenlandske instruktører på besøg i Århus.

Når man træner karate, er det en del af gradueringspensum for de højere bæltegrader, at man selv bliver instruktør. Vi arrangerer derfor også i fællesskab trænerseminarer, som grønbælterne fra Gl Rye er begyndt at deltage i. 

Økonomi

Vi har været heldige omkring økonomien i vores opstartsfase. Vi fik lidt opstartshjælp fra gymnastikforeningen. Kvickly fonden gav os 6500 kr og af kommunens startpulje fik vi 16000 kr. Så sammen med kontingentbetalingen har vi haft god økonomi til at få startet klubben op. Vi har desuden fået en del  brugt materiale fra Budokan Århus.

Preben Frost, Budokan Gl Rye, karateafdeling i GRIF