Årsberetning 2016 - håndbold

onsdag. 29. marts 2017

Midt i september 2016 startede håndboldtræning for U10 drenge og U10 piger i Gl. Rye aktivitetshal. 

De to hold er primært bestående af 3. klasse børn, samt en enkelt dygtig 2. klasse dreng. På drengesiden var der ved opstart 9 drenge til træning og pigerne stillede med 10 spillere. 

En del af børnene havde prøvet kræfter med håndbold i den foregående sæson, men også en del nybegyndere var mødt op. 

Vi nåede et par træningspas inden forturneringen meldte sig i slutningen af september, og derefter startede sæsonens turneringskampe for både drengene og pigerne. 

Ved udgangen af februar 2017 har der på U10 drengeholdet været en tilgang af 1 dreng, så holdet nu tæller 10 drenge. Drengenes trup er forholdsvis ny og netop derfor ser vi også frem til stor opbakning fra forældrenes side. Trænerne har brug for, at drengene møder op til træning hver uge og selvfølgelig også fremmøde til weekendernes kampe. En ny trup har brug for struktur og vi kan garantere, at vi vil gøre vores bedste så drengene får nogle gode oplevelser med hinanden.

På pigesiden startede vi med truppen af 10 piger. Pigerne har tidligere spillet sammen i U6 og U8 regi. På U10 pigeholdet fungere sammenholdet utrolig godt. De kender hinanden og møder alle op til træning og kamp. Pigerne tager positivt imod trænernes vejledninger, der gives fra sidelinjen og går altid hjem med røde kinder efter træning og kamp.

Trænermandskabet på pigesiden er Søren Hedegaard Viuff og Camilla Lang, samt assisterende træner Villads Lang.

Trænermandskabet på drengesiden er David Hay og Niels Braad. 

Håndboldafdelingen og de økonomiske forhold har fra vores opstart i 2016 været underlagt GRIF's hovedbestyrelse. Vi har haft en "blød" opstart og har brugt 2016 på at lære, hvordan vi træner børnene. Vi har afholdt kursus for trænerne og fik mange brugbare "inputs", som vi kan bruge i vores træning fremadrettet! Trænerne har desuden brugt mange kræfter på dialog med børnenes forældre.

Til den kommende ordinære generalforsamling nedsætter de nuværende aktive forældre et håndboldudvalg.

Udvalget kommer forhåbentligt til at bestå af trænere, forældre og unge aktive assisterende hjælpetrænere.

Håndboldudvalget bliver derfor i 2017 et selvstændigt udvalg i GRIF-regi med egen økonomi og råderet til forskellige tiltag.

Udgifterne vi har haft i 2016/2017 sæsonen har desværre oversteget de indtægter vi har haft i kontingent. Der er udgifter til indmeldelse af turneringer. Derudover er der dommer-udgifter til hver kamp vi afholder i hallen. Aflyses en kamp pga. manglende spillere medfører dette en økonomisk bøde til Gl. Rye Håndbold.

Vi har derfor lært, at dialogen til børnenes forældre fremadrettet bør mere være enkel og præcis. Vi håber derfor, at vi fremadrettet har lært af sæsonen 2016 og ser frem til en mere stabil gruppe af børn til træning og kampe.

Kontingentsatsen i Gl. Rye Håndbold har været ca. halvdelen af de kontingentbeløb andre sammenlignelige klubber vi har i området. Derfor kan vi med god samvittighed tillade os, at hæve kontingenterne for sæsonen 2017/2018. Derved kan vi lige netop undgå endnu en sæson med underskud. 

Kontingentforhøjelsen vil ikke være højere end tilladeligt. Vores kontingentsatser vil derfor stadig være en del lavere end de klubber vi kan sammenligne os med. 

I den kommende sæson 2017/2018 opstartes håndbold for kommende 0. klasse, 1. klasse og 2. klasse – U6 og U8 håndbold. Håndbold er en fantastisk vinteraktivitet for børnene i Gl. Rye sogn. Det kan jo ikke være nemmere når børnene kan gå direkte fra SFO eller Klub og i hallen til høj puls og røde kinder. 

Vi glæder os allerede meget til den nye sæson og er så småt gået i gang med at finde interesserede forældre, der kan hjælpe med træningen og andre praktiske opgaver. 

Hovedbestyrelsen har til de fleste hjemmekampe, siden opstart, været vært for gratis kaffe og te til samtlige fremmødte i hallen. Dette positive initiativ har været til stor glæde for alle fremmødte forældre i hallen weekend efter weekend – tak for det! 

Vi ses til høj puls og røde kinder i hallen :9

Det kommende håndboldudvalg