Årsberetning 2011 - gymnastik

onsdag. 30. marts 2011

Gymnastikopvisning

Gymnastikopvisningen sidste år var igen en dag med spændte børn som spredte hallen med positiv energi og stemning. De voksne lidt mere forsigtige og stille. Og dog var det året med de første Zumbarytmer og linedanse. Instruktørerne havde taget udfordringen op med inspiration fra en danser. Og ja, med en instruktør og hjælperstab på knap 40 så er forudsætningerne forskellige. Men alle svedte sig igennem programmet. Og en ting er synet, men følelsen af at gøre det sammen er dejligt og er limen på en opvisningsdag. Gæsteholdet var Balle efterskole med knap 180 elever. Første arrangement i GRIF hvor stævnesnack blev solgt med succes i kiosken sidde om sidde med det mere usunde.

Sæson 2011-2012

Medlemsmæssigt er vi lidt færre gymnaster i år. Zumbaholdet er mindre og der er lidt færre børn i børnehave alderen lige p.t. Og vi valgte sidste år først at udbyde gymnastik fra 2 år. Vi har udbudt 12 hold, hvoraf efterfødsels- gymnastikken er et af dem. Ved denne sæson har vi forsøgt at lave lidt mindre hold. Og ligeledes hold med kun 1 årgang. Det har været en succes. Vores ømme punkt i år har været Maxi Mix med ca. 45-50 deltagere. Vi har holdt fast i en gruppe fra 7 klasse, og det er vi stolte af. Men at udfordre 45 på en gang er en stor opgave, en del kommer for gymnastikken. Men at det er et hold hvor børnene også nyder at komme rent socialt. Særligt for de ældste hvor hormonerne også begynder at fylde kan det være svært at holde fokus i den ugentlige gymnastiktime .

Hvem er vi?

Vi har været 5 udvalgsmedlemmer med hver vores ansvarsområder til at planlægge og organisere afdelingen. I den daglige drift igennem året er det de 30 voksen hjælpere /instruktører der sørger for at der er gymnastik. Igen i år en god og gammel stab suppleret med tilflyttere der gerne vil bidrage og gamle hjælpeinstruktører der er vendt tilbage fra efterskole og udlandet. I år fortsatte 8 unge børnehjælpere og to   kom til. Og vi måtte sige nej tak til et par stykker. Men de er ihærdige og har været her for at spørge om næste års sæson. Så vi laver en venteliste. Men skønt og dejligt med den interesse .

Instruktørudvikling

Vi har haft et dyrt år i forhold til uddannelse og kurser. Vi prioriterer at sende alle dem af sted der gerne vil. Er der sammenfaldende ønsker og større søgning ved enkelte kurser ser vi hvordan vi overordnet besætter afdelingen bedst i forhold til de aktuelle behov, og det kan betyde at vi forslår andre ting end det folk i første omgang ønskede. De unge på 18 år-20 år valgte vi at sende samlet af sted for at give dem en fælles baggrund. Igen i år fik et småbørns kusus ved opstarten af sæsonen for de nye eller mindre erfarne indenfor gymnastikverdenen. I januar havde vi også et parkour kursus for springholdene og instruktørerne som inspiration til den sidste del af sæsonen. Zumba instruktørerne er desuden blevet videreuddannet, og der er en mere som er startet på uddannelsen.

Andre aktiviteter

Springholdene har haft 2 gange med besøg i motorikhallen i Århus og Maxi Mix har yderligere haft en tur til Flemming efterskole, hvor der blev sprunget. Og et par efterskole elever viste lige hvad det kunne blive til.

3 rigtig gode arrangementer med stor tilslutning og god opbakning fra forældrene i forhold tilkørsel m. v

Økonomi

Det er medlemmerne vi skal gøre noget godt for. De 3 store poster i regnskabet er materialer, opvisningen og instruktørerne. Vi budgetterede  med en stor post på beklædningsdelen. På materialesiden fik vi købt en trampolin, en ny nedspringsmåtte og andre små indkøb. Vi valgte at købe ca.70-80 bukser til foreningen som skulle kunne bruges i nogle år. Udover instruktørerne godtgørelse havde vi en fælles tur hvor vi var i Kolding for at se verdensholdet. Vi fastholder kontingentet og til næste år budgetterer vi med udgifter på 70-80.000 kr til en teamtrack. Sidste år på generalforsamlingen blev der desuden diskuteret om GRIF var med på at opstarte en tennis afd. og dette er vi positive overfor, og vil gerne være med til at give et større bidrag for at afd. kommer i gang. Vi tænker at det er vigtigt at bidrage til nye aktiviteter i GRIF som helhed.

Samarbejde med GRIF

I GRIF har vi været en del af fredagsved, sportsfesten og trænerfesten omkring planlægning og afholdelse. Desuden har der været udvalgsmedlemmer med i visionsgruppen.

Hvad fik vi sat gang i af sidste års prioriteringer

Evalueringen sidste år viste at der ved sæsonstart kunne være vigtigt at lave forventningsafklaringer på enkelte hold. Dette har vi gennemfør, hvor vi har vurderet det har været nødvendigt for at alle har været klar over deres roller.

Hvad vil vi gerne i den kommende sæson

På instruktør siden vil vi gerne have nye trøjer ( og de er pt indkøbt)

Materialemæssigt ønsker at bruge penge på en team track.

Desuden vil vi forsøge at udbyde Zumba for Kids og ligeledes sende en instruktør på kursus. 

Vi sender en instruktør af sted på et længere kursus i coaching. En instruktør som har været aktiv i flere år og i flere afdelinger.

Sende hjælpetrænerne på kurser eller lejre afpasset deres erfaring og interesse/ vedholdenhed indenfor gymnastik.

Hvordan kan vi gøre det godt for både børn og instruktører på det Maxi Mix med det store antal gymnaster.

Få afpasset virkeligheden i GRIF i forhold til visioner og de fællesopgaver der er når vi er en paraplyorganisation. Et ønske kunne være at få beskrevet ansvarsområder i hovedbestyrelsen så der opstår tydelighed for medlemmerne både inde og udenfor GRIF.

Tak

Den største tak skal lyde til instruktørerne der uge efter uge finder hallen. Men også tak til udvalgsmedlemmerne der får tingene til at glide med hver vores områder. Tak til opbakningen fra forældre og medlemmer. Den ugentlige hjælp med redskaber og de lidt større opgaver i forbindelse med kørsel, opvisning og sportsfest. Tak til skolen og de andre afdelinger for året der gik.

Birgitte Nicolaisen, 20 marts. 2012