Årsberetning 2015 - fodbold

tirsdag. 08. marts 2016

Årsberetning fra afdelingerne ungdom, senior og oldboys.

Ungdomsafdelingen

2015 har været et år præget at nedgang i antallet af spillere. Det skyldes dels spillere der er flyttet til Ry og dels spillere der har været nødt til at vælge fodbold fra og andre fritidsaktiviteter til.

Vi er utroligt kede af, at der er spillere der flytter til Ry allerede efter nogle få år som ungdomsspiller. Det anfører et stort pres på de tilbageværende årgange, der i forvejen har svært ved at stille hold.

Vi havde hellere set at det skete helt naturligt, når børnene i forvejen skifter til Mølleskolen i Ry.

Jeg skal med det samme sige at jeg ikke er ude på at anklage, eller på anden måde være på nakken af de forældre og børn der er flyttet til en anden klub. Det er blot et ønske fra fodboldudvalgets side at vi kan få fornøjelsen af byens fantastiske fodboldspillere, så lang tid som muligt.

Fodboldafdelingen har prøvet at samle hold på tværs af årgange, så der er fodbold til alle børn. Men det har sine begrænsninger i forhold til hvor mange årgange der kan samles uden at det går ud over den enkeltes oplevelse af at spille fodbold i Grif.

Derudover har det været, og er det fortsat, en udfordring at finde frivillige til at træne holdene.

Vi er derfor dybt taknemmelige for de frivillige, der også i 2015, har ydet en kæmpe indsats for at klare de udfordringer der har ramt os gennem sæsonen. Det er en fornøjelse at se og høre den glæde og entusiasme i har formået at få frem i spillerne. Well done.

Seniorafdelingen

Rye BK havde i 2015 to seniorhold i serie 4 og serie 5. Det lykkedes at rykke op med serie 4, så vi nu har et serie 3 og et serie 5. Derudover vil der i den kommende sæson starte et serie 6 hold op af nogle initiativrige unge fra Gl. rye. Det glæder os og vi håber de får en god sæson.

Flemming Hedegaard har, af jobmæssige årsager desværre ikke tiden til at fortsætte som senior træner. Herfra vil vi gerne sige rigtig mange tak for sæsonen, og ønske Flemming god vind med de nye udfordringer.

Seniortræningen er opstartet i Gl. rye og er under ledelse af et nyt 3-mands træner team. Det er rutinerede kræfter der består af Dennis Siim, Rasmus Hansen og Søren Melin. Alle med erfaring på højt plan. Vi ser meget frem til samarbejdet med det nye team.

Oldboys

Grif stiller stærkt med 2 hold i B-rækken. i 2016 var holdene i samme pulje og det kom der et brag af en kamp ud af. Målaktionærene stillede op med pølser, øl og vand til det store antal der var mødt op for at se kampen. Holdene endte på 1. og 2. pladsen i puljen. Rigtig godt gået. I stedet for at det ene hold rykker op i A-rækken, har DGI givet tilladelse til at begge hold igen er i samme B-række pulje. Så der er basis for endnu et par spændende indbyrdes kampe.

Mange tak til holdlederne for jeres store indsats igen i 2015.