Årsberetning 2011 - fodbold

lørdag. 31. marts 2012

2011 har været et rigtigt godt år for både ungdom, senior og oldboys afdelingen i Gl. Rye IF fodbold.

  • I ungdomsafdelingen havde vi 9 årgange og på flere af årgangene havde vi 2 hold. 141 medlemmer.
  • Seniorafdelingen havde igen i år 2 hold. Den nye sæson tegner lovende, der har været rigtig mange til de første træningspas. Det giver et dejligt liv på banerne og i klubhuset, hvor rigtig mange bliver hængende og ser CL.
  • Old boys havde 2 hold. B og D række. Der bliver 2 hold igen.
  • Ialt talte afdelingen ca. 180 aktive. Jeg ved ikke om det er rekord, men det er det største tal jeg kan huske.
  • I 2010 havde vi underskud på finanserne som følge af en stor investering i materiel og bolde, dette kom os tilgode i 2011 hvor vi kan præstere et fornuftigt overskud og dermed øge vores bidrag til hovedforeningen. Hvilket vi i fodboldafdelingen har støttet.
  • Vores nye tradition med at afholde nytårsstævne dagen før nytårsaften var igen en stor succes. Vi havde rigtig mange børn forbi hallen, og flere havde taget gæster med.
  • Skanderborg kommune / Hede Danmark.
  • Målet for 2012, fastholde udviklingen ved at tilbyde gode rammer, gode træningsfaciliteter, sjove oplevelser, øget stævneaktivitet.

Old-Boys

Old Boys fodbolden i GRIF er en succes. Hvor fodbolden på landsplan er lidt i tilbagegang, har vi vendt strømmen i Gl. Rye. Vi oplever for tiden, at flere klubber må nedlægge deres 11-mands hold, og i stedet overgå til 7-mands fodbold.

I GRIF er der nu to hold i turnering vel og mærket 11-mands hold.

GRIF er repræsenteret i B og D rækkerne. B-rækkeholdet sluttede på en fornem 3. plads medens D-holdet i debutåret var i meget stor fare for oprykning.
Også til den forestående sæson er begge hold tilmeldt.  Det sportslige ambitionsniveau for begge hold er at ligge i top 4.

For begge trupper gælder, at der ikke har været den store aktivitet på transfer markedet. Umiddelbart er der ingen kontraktudløb i den forestående sæson, så træner/lederstaben kan arbejde uændret videre.

Træningslejren var egentlig aftalt til en 14 dages tur til Øst Africa, men ender nok med en formiddagskamp i Østbirk. Vi oplever også uroen på finansmarkederne via vort sponsorsamarbejde - så vi må også sætte tæring efter næring.

Alt i alt en super god sæson, med glade forventninger til den forestående sæson.

På Old Boys vegne
Erik Nørgaard  

Herresenior

Året startede med et hold i serie 3 og 6. Træneren hed stadig Henrik Andersen, godt hjulpet af Thomas Henriksen og Luis Birksø, som sammen har taget sig af serie 6 i forbindelse med kampe.
Foråret blev præget af at mange forskellige spillere blev brugt på begge hold. En del nye spillere fik deres debut, men det betød også at der manglede noget kontinuitet mellem kampene. Det betød desværre at serie 3 ikke kunne sikre sig overlevelse. Lidt bedre gik det for serie 6, som formåede at være med i kampen om oprykning til det sidste. Desværre blev det ikke til oprykning.

Efteråret betød således et hold i serie 4 og et i serie 6. Igen var der lidt problemer med kontinuiteten, især i serie 4. Alligevel var vi godt med i toppen, dog uden at være rigtig tæt på oprykning. Oprykning troede serie 6 dog at de havde sikret sig, da B74 blev slået i næstsidste kamp. Kampen blev dog afbrudt 5 min før tid, pga. mørke, og det blev besluttet af DBU Jylland, at kampen skulle spilles om. Havde Gl. Rye vundet den sidste kamp mod Silkeborg Boldklub, som spilletidspunktet var betydningsløs, så havde omkampen også været betydningsløs. Desværre vandt B74, og dermed glippede oprykningen.

Et emne gennem hele året har været mængden af spillere til træning. Der har simplethen flere gange været meget få spillere til træning. Så da FC Ry og Ry SK sidst på året kom med en forespørgsel på et samarbejde for seniorholdene, blev der holdt en række møder for at afstemme forventninger til hvad et samarbejde skulle indbefatte, hvis det skulle blive en realitet. Fra Ry-klubbernes side blev der foreslået en overbygning, med et fælles førstehold, og lavere hold i de respektive klubber. Det blev diskuteret i spillertruppen, og der fandtes ikke opbakning nok til at forsætte arbejdet med et eventuelt samarbejde direkte om turneringshold. Dog er der stadig snak om at arrangere nogle fællestræninger i løbet af foråret, som kan være med til at højne træningskvaliteten og bringer klubberne tættere sammen om at skabe de bedste forhold for seniorfodbold i Ry og Gl. Rye området.

Historien om de 5 fjer

Der har været sagt meget omkring den ønskede overbygning med Ry SK og FC Ry. Jeg er personligt blevet konfronteret af forældre som havde hørt at vi skulle til at fusionere med Ry og allesammen spille i røde trøjer. Jeg har hørt voksne folk hviske i krogene om at vi i fodboldafdelingen kørte soleløb og ønskede af melde os ud af GRIF. Intet... jeg gentager INTET... af dette har noget somhelst med sandheden at gøre. Faktum er at vi modtog en henvendelse med en ønske om et samarbejde, vi havde et par møder udelukkende for at høre nærmere omkring hvad dette samarbejde måtte indebære for os som GRIF. Vi har efterfølgende besluttet ikke at ville gå videre med projektet, da det er GRIFFEN på trøjen og sammenholdet i Gl. Rye IF  der betyder noget for spillere og ledere... og ikke i hvor høj grad vi i fællesskab med Ry SK og FC Ry kan skabe et nyt lokalt storhold.... Efterfølgende har de to Ry-hold så valgt at gennemføre projektet uden os, heldigvis har vi ikke kunnet se på mængden af spillere til træning at det har kostet på spillersiden.

Til sidst vil jeg gerne rette en kæmpestor tak til alle de frivillige trænere og ledere, som gør en kæmpe indsats for at få bolden til at rulle i Gl. Rye. Specielt vil jeg rette en særlig stor tak til Erik Nørgaard som udtræder af fodboldudvalget efter 14?? år. Tak for din store indsats, det har virkelig været værdsat... Vi håber du ikke slipper kontakten helt, for du sidder inde med en masse viden og ekspertise vi kan få brug for at trække på fra tid til anden.