Årsberetning 2017 - badminton

torsdag. 15. februar 2018

Badminton sæsonen 2017 har været præget af stabilitet. De foregående sæsoners større medlemstilgang, opstart af holdturnering for ungdom, afvikling af begynderstævne og udlejning af baner til motionister, har i den forgange sæson været kendte opgaver og udfordringer.

Igen i år har vores naboklubber mødt Gl. Rye i DGI’s holdturnering og endda til stævner i GL. Rye regi samt spillet i omegnen.

Motionisterne er fortsat trofaste med deres træning og leje af baner. Floorball for primært mænd har i denne sæson ikke haft stor tilslutning, og er nu afviklet. 

Motionister

De ihærdige badminton motionister udgør en gruppe som giver fast udlejning af 14 baner på henholdsvis mandage, tirsdage , onsdage og torsdage. I denne sæson forløb booking af haltider problemfrit for medlemmerne, og banerne blev fordelt herigennem.

Motionisterne ved Jens Erik Fischer havde d. 3. feb. arrangeret en badminton/aktivitetsdag, med med aktiviteter i klublokalet og spil i hallen. Badmintonafdelingen gav kaffe og flødeboller samt fjerbolde til dagen. Dette var i anledning af GRIF’s 100 års fødselsdag. 

Derforuden er herreholdet tirsdag aften kommet op på 11 friske mænd - som er en tilgang på 4 spillere. 

Ungdomsafdelingen

Ungdomsspiller truppen er i år rigtig stabil med 35 tilmeldte børn. I år har det været muligt at tilbyde 2 træningstrupper af en time til såvel de yngste som de ældste børn. Det har været meget tilfredsstillende, og har givet baneplads til alle spillere.

På træningen har vi haft stor glæde af vores boldmaskine som vi søgte tilskud til fra Kvickly-Ry-puljen. Boldmaskinen feeder spillerne en og en, og er en rigtig god “hjælpetræner”. På ungdomstræningen for de yngste har vi haft fokus på at finde hjælpetrænere, det er lykkedes med i alt 5 stk fra 4.-7. klasse, som giver en stor hånd med.

I ungdomsholdturneringen har vi øget antal af hold og har haft 4 hold tilmeldt, 2 i U-11 og 2 i U-13, der har været god opbakning fra forældre til at få holdene afsted. Ungdomsspillerne er aktive i turneringer i løbet af sæsonen. Vi forsøger at anbefale nogle turneringer til spillerne, så vi kommer samlet afsted som klub. Der har været deltagelse i begynderstævner og også pointgivende stævner. 

I indeværende sæson har vi også haft to af vores hjælpetrænere på trænerkursus, de øvrige hjælpetrænere er igang i klubregi med “rollen som hjælpetræner”. 

Ungdom slutter sæsonen af med fællesspisning, 2-generationers turnering og overnatning fredag d. 6. april, som vil blive det endelige punktum for nu.

I maj 2017 havde Badmintonafd. indkaldt til workshop for de hjælpende forældrekræfter, her var fremmøde fra: Rennie Lundstrøm, Marianne Kring, Henrik Christensen, Maria Severinsen og Kim Rundell. Arbejdsopgaverne er blevet struktureret, så det er nemmere at hjælpe til på afgrænsede opgaver.  

Lise Kibæk , badmintons trofaste kasserer, har valgt at stoppe efter flere års arbejde, og til Lise skal lyde en stor tak for kasserer arbejdet, og de mange frivillige timer, hun har lagt i det!

Bestyrelsen består af Formand Kim Rundell, Rennie Lundstrøm, Marianne Kring, Maria Severinsen, Henrik Christiansen og Birgitte Rundell. Alle fortsætter, og vi søger en ny kasserer. 

Badmintonafdelingen takker for sæsonen 2017/2018 til såvel egne medlemmer og til GRIF i det hele taget, med ønske om fortsat godt samarbejde. 

Formand Kim Rundell  Skribent: Birgitte Rundell