Årsberetning 2014 - badminton

tirsdag. 24. februar 2015

Sæsonen 2014/2015 går på hæld, og det har været en god sæson, med nye ansigter i ungdomsafdelingen samt motionisterne.

Motionister

De ihærdige badminton motionister udgør en gruppe som giver fast udlejning af 12 baner (på hen- holdsvis mandage, tirsdage og torsdage. Foruden herreholdet der træner om tirsdagen. Udlejning af banerne forløb uproblematisk i år, hvilket var dejligt.

Ungdomsafdelingen

Ungdomsspillerne i Gl. Rye består i år af 17 tilmeldte børn/unge, der har trænet hver mandag i 1 1/2 time. Træningen er blevet varetaget af Kim Rundell og Stefan Janstrøm.

Spillerne er meget interesseret, og har deltaget med god kontinuitet gennem sæsonen.

I år er spillerne blevet tilbudt at deltage i begynderstævner samt holdturnering. Det er et færre an- tal der tilmelder sig, vi håber dog på større interesse herfor i de kommende sæsoner. At deltage i turneringer giver børnene en bedre forståelse for spillet, og en sportslig og social verden opstår. Det kræver meget at få en ungdomsafdeling op at stå, for en forening der ikke tidligere har haft tradition for badminton med deltagelse i turneringer og holdkampe. Det ser ud til at vi lige så stille er ved at etablere det, men det kræver kontinuitet på træner/ledersiden og organisation.

Økonomi

Badmintonafdelingen har en sund økonomi, vi inkasserer kontingent fra ungdomsspillerne på 350 kr. pr. spiller, samt betaling for leje af baner - som varierer afhængig af tidspunkt. Vi yder tilskud til deltagelse i stævner med 50%.

Badmintonafdelingen har en drøm om at erhverve flere medlemmer til den nuværende ret "smalle" bestyrelse bestående af Lise Christiansen - kasserer, Birgitte Rundell (passiv) og Kim Rundell som organisatorisk og praktisk har varetaget al aktiviteten i badmintonafdelingen.

Det vil være nødvendigt at få flere hænder i arbejdet i badmintonbestyrelsen og meget gerne en træner mere til ungdom. Det er klart at vi er alt for sårbare med kun en mand i manegen.

Det er godt for vores børn og unge i byen at vi har et bredt idrætstilbud. Badminton henvender sig også til de børn/unge som ikke føler sig hjemme i kontaktsport. Badminton er en individuel sport og en hold sport på tværs af køn og alder.

Badmintonafdelingen takker for sæsonen 2014/2015 til såvel egne medlemmer og til GRIF i det hele taget. Tak for det gode samarbejde vi har i Gl. Rye.

Formand,
Kim Rundell

Skribent,
Birgitte Rundell