Årsberetning 2013 - badminton

mandag. 31. marts 2014

Sæsonen 2013/2014 går på hæld. Badminton i Gl. Rye er på plakaten, repræsenteret af motionister og ungdomsspillere. Der har i år været tilgang af 8 nye ungdomsspillere i U.11 og U-13 årgangen. Der er desværre afgang det samme antal spillere, disse har primært været i de ældste aldersgrupper.

Motionister

De ihærdige badminton motionister udgør en gruppe som giver fast udlejning af 17 baner (forrige sæson 13 baner) på henholdsvis mandage, tirsdage. Udlejningssystemet gav desværre en problematisk start for involverede motionister. Det var svært af aflæse tider på hj. siden, og det viste sig at haltiderne ikke var helt afklaret, hvilket betød at der skete dobbeltbooking af enkelte  baner. Det gav utilfredse medlemmer, men problemet blev løst med snak over involverede haltider.

Booking af bane online var årsag til vanskelighederne i opstarten, det vil sandsynligvis skulle bruge noget tid på at blive kørt i stilling også til kommende sæson.
 

Ungdomsafdelingen

Ungdomsspillerne i Gl. Rye består igen i år af 21 tilmeldte børn/unge. Vi har desværre sagt farvel til 8 spillere i de ældste årgange, men har hilst 8 yngre spillere velkommen.
Spillerne er meget interesseret, og har deltaget med god kontinuitet gennem sæsonen.

I år er spillerne blevet tilbudt at deltage i begynderstævner, et færre antal tilmelder sig, vi håber dog på at der vil komme interesse herfor i de kommende sæsoner. Drømmen er også at Gl. Rye tilmeldes holdturneringen indenfor DGI. At deltage i turneringer giver børnene en bedre forståelse for spillet, og en sportslig og social verden opstår.

Det kræver meget at få en ungdomsafdeling op at stå, for en forening der ikke tidligere har haft tradition for badminton med deltagelse i turneringer og holdkampe. Det ser ud til at vi lige så stille er ved at etablere det, men det kræver kontinuitet på træner/ledersiden og organisation. Det er dejligt at se hvordan børnene skaber større interesse og får mod på at deltage i turneringer, badmintonskole og sociale engagementer på tværs af alder og køn og naturligvis i tråd med at børnene føler de bliver dygtigere til deres sport. 

Økonomi

Badmintonafdelingen har en sund økonomi, vi inkasserer kontingent fra ungdomsspillerne på 350 kr. pr. spiller, samt betaling for leje af baner - som varierer afhængig af tidspunkt. Vi yder tilskud til deltagelse i stævner med 50%.

Badmintonafdelingen har en drøm om at hverve flere medlemmer til den nuværende ret "smalle" bestyrelse bestående af Lise Christiansen - kasserer, Birgitte Rundell (passiv) og Kim Rundell som organisatorisk og praktisk har varetaget al aktiviteten i badminton afd.

Det vil være nødvendigt at få flere hænder i arbejdet i badmintonbestyrelsen og meget gerne en træner mere til ungdom. Det er klart at vi er alt for sårbare med kun en mand i manegen.

Det er godt for vores børn og unge i byen at vi har et bredt idrætstilbud. Badminton henvender sig også til de børn/unge som ikke føler sig hjemme i kontaktsport. Badminton er en individuel sport og en hold sport på tværs af køn og alder.

Badmintonafdelingen takker for sæsonen 2013/2014 til såvel egne medlemmer og til GRIF i det hele taget. Tak for det gode samarbejde vi har i Gl. Rye.

Formand Kim Rundell. Skribent: Birgitte Rundell