Årsberetning 2012 - badminton

torsdag. 21. marts 2013

Sæsonen 2012/2013 går på hæld. Badminton i Gl. Rye begynder lige så stille at tage form,  ikke kun med isæt fra vores trofaste motionister, men også med en lidt tilgang af ungdomsspillere, som viser interesse og deltager med kontinuitet i den ugentlige træning.

Motionister

De ihærdige badminton motionister udgør en gruppe som giver fast udlejning af 13 baner på henholdsvis mandage og torsdage aftener. Det er dog sværere at udleje de sene haltider. Der er blevet taget godt imod det nye udlejningssystem af baner. Nu betaler motionisterne for leje af én bane, og kan derved selv fylde spillere på den enkelte aften. Man booker en bane for 1 time, mandage el. torsdage og betaler for en sæson. Det nye system gav lidt startsvanskeligheder med registrering af motionister, men ser på nuværende tidspunkt ud til at fungere fint. Vi fortsætter med konceptet til næste sæson.

Udover leje af baner fungerer et "herremix". "Herremix" spiller tirsdag aften, og består af 8 spillere som organiserer nogle kampe på kryds og tværs, og ønsker gerne nye deltagere velkommen.

Ungdomsafdelingen

Ungdomsspillerne i Gl. Rye består af 21 tilmeldte børn/unge. De to træningstrupper træner torsdage fra 15-16 og 16-17.15. Truppernes antal er p.t. større en tilmeldingerne afslører, og betyder at nogle spillere mangler at betale kontingent.

Spillerne er meget interesseret, og har deltaget med god kontinuitet gennem sæsonen.

I år er spillerne blevet tilbudt at deltage i arrangementer, og det er blevet til en række badmintondage bestående af: Badmintonskole i efterårsferien med støtte af DGI - med i alt 25 deltagere; 5 turneringer har været udbudt med størst deltagelse af U-9 og U-13 og slutteligt har nogle ungdomsspillere deltaget i kommunemesterskaber.

I den nye kommende sæson vil vi gerne kunne tilbyde flere turneringer, samt at få tilmeldt hold til holdturneringen for ungdom i DGI regi.

Det kræver meget at få en ungdomsafdeling op at stå, for en forening der ikke tidligere har haft tradition for badminton med deltagelse i turneringer og holdkampe. Det ser ud til at vi lige så stille er ved at etablere det, men det kræver kontinuitet på træner/ledersiden og organisation. Det er dejligt at se hvordan børnene skaber større interesse og får mod på at deltage i turneringer, badmintonskole og sociale engagementer på tværs af alder og køn og naturligvis i tråd med at børnene føler de bliver dygtigere til deres sport.

Økonomi

Badmintonafdelingen har en sund økonomi, vi inkasserer kontingent fra ungdomsspillerne på 350 kr. pr. spiller, samt betaling for leje af baner - som varier afhængig af tidspunkt.

Badminton har et overskud på 11.000 kr.

Badmintonafdelingen har en drøm om at erhverve flere medlemmer til den nuværende ret "smalle" bestyrelse bestående af Lise Kibæk - kasserer, Birgitte Rundell (passiv) og Kim Rundell som organisatorisk og praktisk har varetaget al aktiviteten i badmintonafdelingen.

Det vil være nødvendigt at få flere hænder i arbejdet i badmintonbestyrelsen og meget gerne en træner mere til ungdom. Det er klart at vi er alt for sårbare med kun en mand i manegen.

Det er godt for vores børn og unge i byen at vi har et bredt idrætstilbud. Badminton henvender sig også til de børn/unge som ikke føler sig hjemme i kontaktsport. Badminton er en individuel sport og en hold sport på tværs af køn og alder.

Badmintonafdelingen takker for sæsonen 2012/2013 til såvel egne medlemmer og til GRIF i det hele taget. Tak for det rigtig gode samarbejde vi har i Gl. Rye.

Formand Kim Rundell. Skribent: Birgitte Rundell